0

aplikacje

id #1972466 30.04.2021

inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przeworsku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw ds. zdrowia i ochrony zwierząt w wydziale ds. zdrowia i ochrony zwierząt


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań
 • wykrywanie i przyjmowanie zgłoszeń o podejrzeniu wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt
 • pobieranie prób do badań
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie sprawowanych zadań


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu oraz praca poza jego siedzibą. Praca przy komputerze oraz z innymi urządzeniami biurowymi, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Reprezentowanie urzędu w siedzibie i poza siedzibą urzędu. Wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach i konferencjach. Bezpośredni kontakt z klientem. Kontakt ze zwierzętami. Miejsce pracy mieści się na parterze budynku.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne - prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo jazdy kat B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy KAT. B
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-06-15
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przeworsku
  ul. Studziańska 4, 37-200 Przeworsk - sekretariat (z dopiskiem oferta- inspektor weterynaryjny)

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 16 648 74 25
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Pracownik Produkcji - logistyka 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Opole 08.05.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Katowice 09.05.2021
  główny specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Opole 09.05.2021
  starszy inspektor nadzoru budowlanego 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more