0

aplikacje

id #1972465 30.04.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw przejazdów nienormatywnych w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania związane z wydawaniem decyzji i postanowień administracyjnych w sprawie przejazdów pojazdów nienormatywnych krajowych przewoźników drogowych i uzgadniania tras przejazdów,
 • Prowadzi postępowania w celu uzgodnienia trasy i warunków przejazdów specjalnych dla wojskowej Komendy Transportu,
 • Współpracuje z innymi Wydziałami oraz Oddziałami w zakresie prowadzonych spraw z zakresu przejazdów ponadnormatywnych,
 • Współpracuje z Rejonami w zakresie pomiaru skrajni poziomej i pionowej dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 • Udziela odpowiedzi na wnioski i skargi obywateli i instytucji w zakresie spraw związanych z przejazdami pojazdów nienormatywnych,


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca biurowa,
obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
stres związanych z obsługą klientów zewnętrznych i wewnętrznych oraz odpowiedzialności za różnorodne zadania i działania pod presją czasuInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • praktyczna znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych, prawa o ruchu drogowym oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość sieci drogowej województwa,
 • Umiejętność biegłej obsługi programów (pakiet Office)
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenia zawodowego, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.
 • Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Opole 09.05.2021
  inspektor wojewódzki 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Siedlce 09.05.2021
  inspektor nadzoru budowlanego 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Nysa 10.05.2021
  Operator/ Pracownik produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Wrocław 10.05.2021
  Zastępca Głównej/go Księgowej/go (k/m) 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 09.05.2021
  główny specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more