0

aplikacje

id #1972462 30.04.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw utrzymania dróg Rejon w Gorzowie Wlkp. w Oddziale w Zielonej Górze


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowuje dokumentacje związane z prowadzeniem letniego i zimowego utrzymania dróg;
 • prowadzi sprawy związane z eksploatacją i utrzymaniem nawierzchni drogi, urządzeń odwadniających oraz zieleni przydrożnej;
 • przygotowuje dokumenty dotyczące zamówień publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg oraz uczestniczy w komisjach odbioru robot zlecanych;
 • współpracuje z pracownikami Obwodów Drogowych przy dokonywaniu objazdów dróg i kontroli prowadzonych robót oraz przeglądów obiektów inżynierskich;
 • przygotowuje propozycje planów robót krótko i średniookresowych przesyłanych przez do Oddziału;
 • współpracuje z właściwymi służbami, w szczególności z Policją i Strażą Pożarną;
 • weryfikuje prowadzone sprawy z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych;
 • przygotowuje projekty decyzji administracyjnych w sprawach: zajęcie pasa drogowego oraz kar za jego zajęcie, przywrócenie do stanu poprzedniego pasa drogowego, a także kar za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-  praca w terenie.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, prawa zamówień publicznych, kodeks postepowania administracyjnego;
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon w Gorzowie Wlkp.;
 • znajomość zagadnień z inżynierii ruchu;
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office;
 • prawo jazdy kat. B;
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
 • Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Legnica 02.05.2021
Planista Produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Głogów 03.05.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 02.05.2021
AUTOLINIA - PRACOWNIK PRODUKCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 03.05.2021
Specjalista ds. eksportu na rynki francuskojęzyczne 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 03.05.2021
Asystent/ka Zarządu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more