0

aplikacje

id #1972461 30.04.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw kontroli i współpracy w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizuje zadania informacyjne Urzędu w zakresie: współpracy z organami, instytucjami, mediami, prowadzenia stron internetowych Urzędu oraz mediów społecznościowych, a także uczestniczy w organizowaniu i dokumentowaniu wydarzeń spotkań, seminariów, konferencji oraz przygotowuje materiały informacyjne;
 • zajmuje się kontrolą, analizą i oceną procedur, instrukcji, zasad i mechanizmów obowiązujących w Urzędzie w celu zapewnienia funkcjonowania i realizacji kontroli zarządczej;
 • prowadzi i analizuje wewnętrzne dane statystyczne Urzędu;
 • udziela odpowiedzi w ramach udostępniania informacji publicznej, skarg, wniosków i zapytań;
 • ewidencjonuje dokumentację przy obsłudze prawnej Urzędu;
 • współpracuje z sekretarzem Dyrektora Urzędu.


Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 h dziennie,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- pomieszczenia biurowe


- wyjazdy służbowe


Narzędzia pracy:


- komputer stacjonarny i sprzęt biurowy,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo, zarządzanie, administracja, dziennikarstwo, komunikacja społeczna lub innym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętności wnioskowania i formułowania wniosków
 • Bardzo dobra organizacja pracy i nastawienie na realizację celów
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność współpracy zespołowej
 • Wysoko rozwinięte zdolności analityczne i komunikacyjne
 • Terminowość, samodzielność, sumienność i dokładność w wykonywaniu zadań
 • Dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna) i innych urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego
 • Mile widziane doświadczenie minimum 1 roczne w przeprowadzaniu kontroli wewnętrznej
 • Doświadczenie we współpracy z instytucjami i/lub mediami
 • Doświadczenie w organizacji seminariów i konferencji
 • Prawo jazdy kategorii B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzenie danych osobowych do celu naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania
 • Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Koordynator Serwisu Urządzeń Chłodniczych 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 08.05.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Opole 08.05.2021
  inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 09.05.2021
  starszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more