0

aplikacje

id #1972458 30.04.2021

starszy inspektor nadzoru budowlanego

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty decyzji i postanowień w celu wydania rozstrzygnięcia przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • prowadzi działalność inspekcyjną w zakresie prawidłowego przebiegu procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budownictwa,
 • prowadzi postępowania egzekucyjne w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydanych w imieniu Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji i postanowień,
 • prowadzi postępowania wyjaśniające przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,
 • obsługuje rejestry i ewidencje prowadzonych spraw w wydziale w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów i spraw w organie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 • kompletuje i porządkuje akta zgodnie z instrukcją kancelaryjną celem ich wykorzystania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, przekazania do odpowiednich organów oraz właściwej archiwizacji
 • przygotowuje informacje z działalności w terminach wyznaczonych przez Wojewódzkiego Inspektora, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, wynikających z przepisów prawa.


Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w siedzibie Inspektoratu (na IX piętrze) oraz wykonywanie czynności kontrolnych na terenie woj. śląskiego (konieczność prowadzenia samochodu służbowego kat. B, w tym samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 T i długości 5,4m),

 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – windy, podjazd, toalety co drugie piętro.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Jeżeli złożysz oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych innej treści niż wskazane stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip) Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (winb) Twoja aplikacja zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.

 • Nie rozpatrzymy oferty, która będzie niekompletna lub złożona po terminie (decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do WINB).

 • Długość i rodzaj Twojego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
pracy w obszarze z zakresu budownictwa lub praca na podobnym stanowisku.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Uprawnienia budowlane w ograniczonych zakresie
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Bardzo dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego i dziedzin pokrewnych.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętności argumentowania i redakcyjne.
 • Umiejętność działania w różnych sytuacjach.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub „tajne” bądź oświadczenie o
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Krotoszyn 13.05.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
inspektor nadzoru nad żeglugą 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Ełk 13.05.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Pracownik Produkcji - wolne weekendy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gniezno 14.05.2021
Specjalista ds. eksportu - umowa na zastępstwo 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more