0

aplikacje

id #1972455 30.04.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw prawnych i kontroli w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje, które wpłynęły do Urzędu
 • prowadzenie postępowań dotyczących nakładania administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z rozdziałem 10a Administracyjne kary pieniężne ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 1996 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • prowadzenie statystyk wymaganych przez organy nadzoru wraz ze statystykami dotyczącymi kar administracyjnych


Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na 1 piętrze w dwupiętrowym budynku. Kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu. Oświetlenie światłem dziennym i sztucznym, wyposażone w podstawowe urządzenia biurowe tj. komputer, drukarka, ksero, fax. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu barier architektonicznych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w prowadzeniu postępowań w przedmiocie nakładania administracyjnych kar pieniężnych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Znajomość przepisów ustawy kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o prawie ochrony przyrody
 • Znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Znajomość przepisów ustawy prawo budowlane
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-05-14
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
  31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24
  z dopiskiem "Oferta pracy - starszy inspektor ds. prawnych i kontroli"
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Kielce 09.05.2021
  inspektor wojewódzki 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Opole 09.05.2021
  starszy inspektor nadzoru budowlanego 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Wrocław 10.05.2021
  Zastępca Głównej/go Księgowej/go (k/m) 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 09.05.2021
  Asystent/ka ds. administracji i floty 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Koordynator Serwisu Urządzeń Chłodniczych 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more