0

aplikacje

id #1972453 30.04.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw obsługi finansowania świadczeń dla studentów i doktorantów Wydział Świadczeń dla Studentów Departament Szkolnictwa Wyższego


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy związane ze sprawowaniem nadzoru nad wykorzystaniem przez uczelnie i instytuty dotacji na świadczenia dla studentów i doktorantów, w tym prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących należności z tytułu dotacji na świadczenia.
 • Uczestniczy w prowadzeniu spraw związanych z podziałem środków na dotacje na świadczenia dla studentów i doktorantów. Udziela informacji i wyjaśnień podmiotom otrzymującym dotacje dotyczących przyznania i prawidłowego wykorzystania dotacji.
 • Prowadzi sprawy związane z egzekucją należności budżetu państwa wynikających z podlegających zwrotowi dotacji na świadczenia dla studentów i doktorantów, w tym przygotowuje tytuły wykonawcze i wnioski do organów egzekucyjnych o wszczęcie egzekucji administracyjnej oraz prowadzi korespondencję z organami egzekucyjnymi.
 • Analizuje dokumenty zawierające wyniki z kontroli dokonywanych w uczelniach i instytutach przez organy kontrolne państwa, m.in. izby administracji skarbowej, w zakresie funkcjonowania systemu świadczeń dla studentów i doktorantów. Zgłasza propozycje uczelni do planu kontroli resortowej.
 • Prowadzi sprawy związane ze współpracą MEiN z innymi organami państwa w zakresie systemu wsparcia finansowego dla studentów i doktorantów, analizuje interwencje, interpelacje i zapytania poselskie, oświadczenia senatorskie oraz wystąpienia generalne Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Przygotowuje projekty zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz zawiadomień do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przy gospodarowaniu środkami dotacji na świadczenia dla studentów i doktorantów oraz uczestniczy w czynnościach przed organami ścigania.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, stres związany z uczestniczeniem w pracach związanych z rozdysponowywaniem dużych kwot finansowych.  


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. (dotyczy budynku przy ul. Wspólnej 1/3)


lub


możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób


niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz (dotyczy budynku przy ul Szucha 25)Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP MEiN w zakładce: Praca: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/praca


Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w części

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Złotoryja 02.05.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 03.05.2021
Specjalista ds. księgowości GL z j. angielskim 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 02.05.2021
Specjalista w Wydziale Ewidencji Nieruchomości 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Dyrektor Centrum Dystrybucyjnego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 02.05.2021
Specjalista ds. obsługi zamówień - j. francuski 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more