0

aplikacje

id #1972452 30.04.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista w Wydziale Rachunkowości w Departamencie Budżetu


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ­Prowadzi ewidencję księgową według podziałek klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym,
 • ­Dokonuje analiz wpływów środków finansowych na rachunki bankowe wydatków i dochodów budżetowych oraz przekazuje ustalone dochody na centralny rachunek dochodów budżetu państwa,
 • ­Prowadzi ewidencję księgową oraz dokonuje bieżących analiz w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • ­Kontroluje dokumenty finansowe pod względem formalno-rachunkowym oraz w zakresie ich kompletności i zgodności z planem finansowym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
 • ­Prowadzi rejestry VAT: zakupów i sprzedaży, wystawia faktury w zakresie sprzedaży usług przez Ministerstwo, księguje zdarzenia gospodarcze dotyczące podatku VAT oraz sporządza i przekazuje do Urzędu Skarbowego deklaracje i pliki JPK VAT oraz prowadzi rozliczenia w tym zakresie,
 • ­Dokonuje w zakresie właściwości Wydziału niezbędnych analiz na potrzeby kierownictwa jak również przygotowuje odpowiedzi na zapytania kierowane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz odpowiedzi na interpelacje poselskie,
 • ­Dokonuje na bieżąco uzgodnień ewidencji księgowej prowadzonej przez Wydział w tym również z danymi posiadanymi przez Wydział do Spraw Wynagrodzeń.


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ­Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-oswiadczenie-dla-potrzeb-naborow.

 • ­Oświadczenia
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 09.05.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kielce 09.05.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Opole 09.05.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Olsztyn 09.05.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more