0

aplikacje

id #1972446 30.04.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw monitoringu i nadzorowania zadań inwestycyjnych w Zespole Kierownika Projektu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi sprawy z zakresu nadzoru uczestników przygotowania i realizacji inwestycji, harmonogramu rzeczowego i finansowego, postępu prac oraz prowadzenie kontroli i monitoringu realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie zgodności z warunkami umowy,
 • udział w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń i dokumentacji projektowej w okresie przygotowania, realizacji i zakończenia inwestycji oraz sprawdza i przygotowuje Kierownikowi Projektu dokumentów finansowych do płatności oraz prowadzi ewidencje postępu prac i rozliczeń finansowych, udział w weryfikacji kwalifikowalności wydatków w oparciu o obowiązujące wytyczne dla projektów współfinansowanych z funduszy UE oraz monitoruje stan formalno – prawny,
 • udział w konsultacjach proponowanych zmian technologicznych i uzgodnień z właściwymi komórkami organizacyjnymi programów badań laboratoryjnych, w ocenianiu wnioskowanych zmian do umów oraz przygotowuje wnioski o zamówienie uzupełniające,
 • współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie: badań i nadzorów archeologicznych, wykonuje postępowania decyzji środowiskowych podczas realizacji zadań, przygotowuje wymagane dokumenty do wniosków o współfinansowanie ze źródeł zewnętrznych oraz o uruchomienie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych.
 • współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie dokonywania odbiorów technicznych, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, bierze udział w prowadzonych kontrolach w okresach przeglądów, zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali GDDKiA, burami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami administracyjnymi w zakresie planowania, przygotowania, finansowania, monitorowania, realizacji i rozliczenia inwestycji.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca biurowa,
obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
stres związanych z obsługą klientów zewnętrznych i wewnętrznych oraz odpowiedzialności za różnorodne zadania i działania pod presją czasuInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie do 2,0


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących dróg i obiektów inżynierskich, ustawy o drogach publicznych,
 • Umiejętność biegłej obsługi programów (pakiet Office w szczególności Excel i Word)
 • Kompetencje: wykorzystywanie
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Zabrze 02.05.2021
Pracownik produkcji - 3 zmiany - Praca od zaraz ! 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 03.05.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Tychy 02.05.2021
Pracownik produkcji - praca od zaraz 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 03.05.2021
Specjalista ds. planowania dostaw z językiem czeskim 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 03.05.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more