0

aplikacje

id #1970027 29.04.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie

Lubelski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw administracyjnych Wydział Administracyjno-Techniczny


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy związane z ewidencją i rozliczaniem druków ścisłego zarachowania.
 • Przygotowuje postępowania oraz realizuje sprawy związane z wydatkowaniem środków do kwoty 130 000 zł zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 • Prowadzi ewidencję składników majątku Inspektoratu, w tym środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
 • Prowadzi sprawy związane z mieniem własnym jednostki i powierzonym, w tym dba o stan techniczny budynków, lokali i urządzeń, kompletność wyposażenia jednostki oraz organizuje jego naprawy i okresowe przeglądy.
 • Sporządza pisma oraz prowadzi korespondencję z właściwymi podmiotami celem realizacji zadań wydziału, w tym prowadzi sprawy związane z zaopatrzeniem pracowników jednostki w umundurowanie, stemple i pieczęcie oraz inne wynikające z osobnych przepisów oraz prowadzi ich ewidencję.


Warunki pracy


 • Praca w siedzibie Inspektoratu. Siedziba Inspektoratu znajduje się w budynku na II piętrze, w budynku znajduje się winda

 • Parking przy budynku Inspektoratu z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych

 • Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym z dostępem do światła dziennego

 • Praca siedząca przy komputerze w wymuszonej pozycji ciała powyżej 4 godzin dziennie

 • Wyjazdy służbowe

 • Obsługa urzadzeń biurowych (kserokopiarka, skaner, drukarka)

 • Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych

 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

 • Bariery architektoniczne: utrudnione poruszanie się po budynku (ciężkie drzwi otwierane przy pomocy czytnika kart, który umieszczony jest z boku na ścianie na wysokości ok. 1,5 m)Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

 • Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub dostarczone faksem lub dostarczone po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

 • Wzór oświadczenia znajduje się na stronie: https://www.witd.lublin.pl/category/oferty-pracy/aktualne-oferty-pracy/ pod treścią ogłoszenia.

 • Wysokość proponowanego wynagrodzenia miesięcznego na stanowisku Specjalisty ds. administracyjnych: nie mniej niż 3759,13 zł brutto (przy mnożniku kwoty bazowej 1,85) plus dodatek stażowy.

 • List motywacyjny podpisz czytelnie i własnoręcznie.


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów dotyczących ewidencji środków trwałych
 • Znajomość przepisów regulujących gospodarkę mundurową Inspekcji Transportu Drogowego
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Rzetelność
 • Posiadanie
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

inspektor nadzoru nad żeglugą 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 15.05.2021
Asystent/ka ds. rekrutacji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Tczew 15.05.2021
Specjalista ds. BHP 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Zabrze 14.05.2021
Pracownik produkcji- od zaraz, 10 wakatów! 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 15.05.2021
Asystentka w Dziale Raportowania 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more