0

aplikacje

id #1970020 29.04.2021

młodszy kontroler skarbowy

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy kontroler skarbowy do spraw czynności sprawdzających w Referacie Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Spraw Karnych Skarbowych w Urzędzie Skarbowym w Augustowie


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadza czynności sprawdzające związane z zakresem zadań komórki organizacyjnej
 • Analizuje informacje mające lub mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego oraz ustalenie zobowiązania podatkowego, typuje podmioty do kontroli podatkowej lub skarbowej w celu objęcia kontrolą podmiotów, w których istnieje prawdopodobieństwo naruszenia przepisów prawa podatkowego z uwzględnieniem wytycznych i analizy ryzyka zewnętrznego
 • Bada zasadność zwrotów VAT (w tym przygotowuje postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu)
 • Sprawdza przestrzeganie obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej oraz stosuje w tym zakresie postępowanie mandatowe


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie elektrycznych urządzeń  biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka),

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na drugim piętrze  budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • siedziba urzędu jest budynkiem trzypiętrowym niewyposażonym w windy osobowe,

 • węzeł sanitarny jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo,

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,

 • przed budynkiem urzędu jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku dostępne są na stronie www.podlaskie.kas.gov.pl w zakładce Ogłoszenia – Nabór – Wzory oświadczeń.

 • Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Umiejetność argumentowania
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Kraków 12.05.2021
Menadżer Prestiżowego Hotelu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 12.05.2021
Specjalista ds. zakupów zdecentralizowanych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rzeszów 11.05.2021
Konsultant ds. sprzedaży 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 14.05.2021
Polska, Kraków 12.05.2021
Konsultant ds. wsparcia klienta 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more