0

aplikacje

id #1970019 29.04.2021

starszy kontroler skarbowy

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy kontroler skarbowy do spraw wierzycielskich i rachunkowości w Referacie Spraw Wierzycielskich i Rachunkowości w Urzędzie Skarbowym w Dąbrowie Tarnowskiej


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy w szczególności w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa
 • Prowadzi sprawy w zakresie odpowiedzialności osób trzecich za zaległosci podatkowe,
 • Inicjuje i bierze udział w postępowaniach: wieczystoksięgowym, w tym występowanie wpis hipoteki przymusowej również na zabezpieczenie podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych państw członkowskich i państw trzecich, upadłościowym, naprawczym, likwidacyjnym i restrukturyzacyjnym, w tym występowanie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem
 • Prowadzi sprawy w zakrersie przeniesienia własności rzeczy lub praw majatkowych na rzecz Skarbu Państwa skutkującego wygasnięciem zobowiązan podatkowych
 • Prowadzi sprawy dotyczące zastawów skarbowych oraz rejestru zastawów skarbowych
 • Koordynuje ocenę i analizę ryzyka dotyczących braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia
 • Dokonuje rozliczenia z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatków i ceł oraz wydawania postanowień w tym zakresie
 • Rozlicza i przekazuje wpływy uprawnionym podmiotom


Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,


- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,


- obsługa innych urządzeń biurowych,


-obsługa klienta zewnętrznego,


- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,


- narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka,


- w budynku znajduje się winda


- budynek nie jest przystosowany dla osob z niepełnosprawnościąInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Jeśli ofertę składasz eletronicznie, oświadczenia dołacz w formie zeskanowanych dokumentów.

 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 • Dziennik podawczy przyjmuje wyłącznie oferty składane w zamkniętych kopertach z oznaczeniem nazwy urzędu oraz numeru ogłoszenia. Numer ogłoszenia należy również podać w ofercie.

 • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, w tym niekompletne lub wysłane po terminie (dotyczy też uzupełniania ofert) nie będą rozpatrywane.

 • Wszystkie składane oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis i aktualną datę ich sporządzenia. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Izby http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu powiadomimy Cię o tym poprzez kontakt wskazany w ofercie. Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.

 • Spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m. in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu,
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Tczew 06.05.2021
Doradca Klienta IQOS 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 05.05.2021
Specjalista ds. Obsługi Klienta z j. niemieckim 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Chorzów 06.05.2021
Kupiec – branża produkcyjna 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Konin 06.05.2021
Kasjer / kasjerka w drogerii 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Opoczno 06.05.2021
Doradca Klienta IQOS 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more