0

aplikacje

id #1970017 29.04.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw wyznaczania i rozliczania prac administracyjno - gospodarczych w Sekcji Administracyjno - Gospodarczej Wydziału Inwestycji i Remontów


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administruje nieruchomościami, stanowiącymi siedzibę KWP w Bydgoszczy
 • wyznacza prace administracyjno – gospodarcze w zależności od bieżących potrzeb dot. konserwacji nieruchomości, sprzętu itd.
 • organizuje i rozlicza prace administracyjno – gospodarcze
 • rozlicza prace administracyjno – gospodarcze
 • rozlicza prace w zakresie pobranego materiału
 • prowadzi prawidłową gospodarkę energią elektryczną i cieplną
 • nadzoruje i kontroluje w zakresie bhp i p.poż. w obszarze swego działania
 • zaopatruje w narzędzia i materiały niezbędne do wykonywania zadań służbowych


Warunki pracy

Praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, nadzorowanie prac wykonywanych przez rzemieślników wykonujących prace naprawczo – remontowe. Praca przy użyciu komputera. Bariery architektoniczne – tworzone w trakcie remontów, brak wind i podjazdów.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.


Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej.


Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 3050  zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze administrowania obiektami

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo jazdy kat. B
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Dobra organizacja pracy
 • Duża odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
  • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Warszawa 14.05.2021
  Specjalista ds. marketingu 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Kraków 14.05.2021
  Specjalista ds. kadr 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Brzeg 14.05.2021
  Technik produkcji/ Operator produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 13.05.2021
  starszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more