0

aplikacje

id #1970014 29.04.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw obsługi medialnej w Wydziale Analiz i Komunikacji Społecznej Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnia obsługę informacyjną i prasową Ministra – Członka Rady Ministrów – Koordynatora Służb Specjalnych oraz Sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;
 • prowadzi stały monitoring mediów (krajowych i zagranicznych), w tym prasy, mediów elektronicznych i agencji informacyjnych, a także przygotowuje przegląd prasy i mediów elektronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń dotyczących Ministra – Członka Rady Ministrów – Koordynatora Służb Specjalnych oraz działalności służb specjalnych;
 • sporządza analizy i inne opracowania na tematy ważne z punktu widzenia polityki medialnej Ministra – Członka Rady Ministrów – Koordynatora Służb Specjalnych, a także przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania dziennikarskie, wnioski o udostępnienie informacji publicznej, zapytania i interpelacje poselskie oraz oświadczenia senatorskie;
 • zapewnia obsługę prasową konferencji oraz wizyt krajowych i zagranicznych Ministra – Członka Rady Ministrów – Koordynatora Służb Specjalnych, a także wizyt zagranicznych delegacji u Ministra – Członka Rady Ministrów – Koordynatora Służb Specjalnych;
 • współpracuje z pozostałymi Wydziałami i Stanowiskami Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego oraz komórkami organizacyjnymi KPRM i instytucjami zewnętrznymi w zakresie obsługi merytorycznej wizyt i spotkań Ministra – Członka Rady Ministrów – Koordynatora Służb Specjalnych;
 • wykonuje inne zadania zlecone przez Ministra – Członka Rady Ministrów – Koordynatora Służb Specjalnych, Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego, jego Zastępcę oraz Naczelnika Wydziału Analiz i Komunikacji Społecznej, w zakresie przez nich określonym, będącym we właściwości stanowiska pracy;


Warunki pracy

Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy Al. Szucha 14. Budynek przy ul. Szucha 14 nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.


W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej.


W przypadku składania ofert w formie papierowej weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ (DOKUMENTY NIEZBĘDNE”.


Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są tutaj:


https://www.gov.pl/attachment/e9916e12-79c1-4d59-91b8-2ea8fdce7425


Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne tutaj:


https://www.gov.pl/web/premier/oferty-pracy-w-kprm 


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Tychy 02.05.2021
Pracownik produkcji - praca od zaraz 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Polkowice 02.05.2021
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 03.05.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 04.05.2021
Specjalista ds. rekrutacji i kadr 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Złotoryja 02.05.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more