0

aplikacje

id #1970013 29.04.2021

kontroler rozliczeń

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kontroler rozliczeń do spraw wstępnej obsługi dokumentów księgowych w Dziale Rachunkowości w Urzędzie Skarbowym w Łomży


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wprowadza i uzgadnia w systemie informatycznym dokumenty z wyciągów bankowych
 • Pobiera i kontroluje kompletność wyciągów bankowych
 • Zatwierdza i weryfikuje rejestry przypisów/odpisów
 • Dokonuje weryfikacji wpłaconych zaliczek
 • Kontroluje prawidłowość potrąceń wynagrodzeń dokonanych przez płatników i inkasentów
 • Tworzy transakcje finansowe, realizuje zadania w obszarze płatności i obszarze zwroty w systemie informatycznym
 • Przygotowuje odpowiedzi na pisma z zakresu działania komórki
 • Sporządza pisemne odpowiedzi na skierowane przez organy egzekucyjne zajęcia wierzytelności


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (np.: drukarka, kserokopiarka, niszczarka),

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • węzeł sanitarny jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo - znajduje się na parterze budynku,

 • siedziba urzędu jest budynkiem dwupiętrowym niewyposażonym w windy osobowe,

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • przed budynkiem urzędu brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku dostępne są na stronie www.podlaskie.kas.gov.pl w zakładce Ogłoszenia – Nabór – Wzory oświadczeń.

 • Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i sprawozdawczości
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
 • Znajomość przepisów zarządzenia w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz innych niepodatkowych należności budżetowych, do których ustalania lub określania są uprawnione
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Kraków 06.05.2021
Pracownik obsługi klienta 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 07.05.2021
Obsługa klienta z językiem niemieckim 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Jaworzno 05.05.2021
Bankier Klienta - Specjalność Produkty Hipoteczne 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Koszalin 07.05.2021
Doradca Klienta IQOS 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Chorzów 06.05.2021
Kupiec – branża produkcyjna 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more