0

aplikacje

id #1970009 29.04.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw ochrony różnorodności biologicznej oraz środowiska morskiego w Wydziale ds. Ochrony Środowiska w Departamencie Ochrony Przyrody


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowuje projekty stanowisk, interpretacji prawnych, odpowiedzi na petycje czy wnioski dotyczące funkcjonowania krajowych form ochrony przyrody, jak również strategii i programów (zarówno krajowych jak i unijnych)
 • Przygotowuje projekty uzgodnień i opinii Ministra dotyczące układania kabli i rurociągów, wznoszenia lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich
 • Analizuje zobowiązania określone w unijnej strategii na rzecz różnorodności biologicznej, unijnej strategii leśnej i unijnej strategii na rzez adaptacji do zmian klimatu
 • Prowadzi sprawy wymagające udziału lub nadzoru Ministra w procesie planowania inwestycji, w szczególności dotyczących zamierzeń złożonych lub istotnych dla kraju
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania i interwencje posłów i senatorów, zapytania urzędów centralnych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz obywateli
 • Bierze udział w procesie legislacyjnym poprzez opiniowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przyrody i ochrony różnorodności biologicznej
 • Analizuje możliwości tworzenia i rozwoju zielonej infrastruktury, współpracuje z Komisją Europejską, sporządza raporty i sprawozdania w zakresie usług ekosystemowych, zielonej infrastruktury oraz restytucji ekosystemów, a także zapewnia koordynację działań z obszaru usług ekosystemowych (w tym prowadzenie i rozliczanie projektów)


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na III piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • w trakcie reprezentowania urzędu oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.

 • Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).

 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-plWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku prawo lub inżynieria środowiska lub z dyscypliny nauki biologiczne lub nauki o Ziemi i środowisku lub nauki leśne lub nauki geografia
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 03.05.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 03.05.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Tychy 02.05.2021
Pracownik produkcji - praca od zaraz 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Złotoryja 02.05.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more