0

aplikacje

id #1970007 29.04.2021

starszy księgowy

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy księgowy w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi analizę wydatków budżetowych w układzie zadaniowym,
 • nadzoruje realizację dochodów budżetowych,
 • prowadzi obsługę bankową i kasową Inspektoratu,
 • gospodaruje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • wykonuje sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań wynikających z przepisów odrębnych,
 • użytkuje informatyczny system obsługi budżetu państwa TREZOR.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Czas pracy - zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie www.wiih.com.pl. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. W dokumentach aplikacyjnych należy podać numer ogłoszenia.


Nie będą rozpatrywane oferty, które:


- nie spełniają wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu;
- zostały złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego);
- zostały złożone bez wymaganych dokumentów;
- nie zawierają własnoręcznych podpisów kandydatów na załączonych dokumentach.Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. W przypadku dużej liczby kandydatów przed rozmową kwalifikacyjną przeprowadzony zostanie pisemny test wiedzy.


W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru w formie zdalnej.


Ogłoszenie o naborze zostało opublikowane na stronie internetowej KPRM i urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treści przedruków umieszczanych w innych miejscach.


Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WIIH oraz w siedzibie Urzędu.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze księgowości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • PODSTAWOWA ZNAJOMOŚĆ USTAW:
 • z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1706 ze zm.)
 • z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 265 ze zm.)
 • z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)
 • z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.)
 • Zdolność analitycznego myślenia i komunikatywność
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows) i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

księgowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 04.05.2021
Młodszy księgowy z językiem angielskim 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Zatrudnimy doświadczoną księgową/księgowego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 01.05.2021
Księgowa/ Księgowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
GŁÓWNY/A KSIEGOWY/A 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more