0

aplikacje

id #1970000 29.04.2021

kierownik oddziału

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik oddziału do spraw Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kieruje pracą Oddziału Ratownictwa Medycznego
 • nadzoruje realizację zadań związanych z planowaniem finansowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa
 • przeprowadza kontrole w ramach nadzoru Wojewody nad działaniem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa
 • nadzoruje realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa oraz nadzoruje pod względem organizacyjnym pracę wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego
 • nadzoruje czynności związane z zawarciem i prawidłową realizacją porozumień wykonawczych do Umowy Ramowej zawartej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a RFN w sprawie współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym
 • rozpatruje oraz nadzoruje rozpatrywanie skarg i wniosków związanych z funkcjonowaniem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa
 • nadzoruje rozpatrywanie wniosków o zatwierdzanie kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz proces realizacji kursów zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • nadzoruje prowadzenie rejestru jednostek współpracujących z systemem PRM, ewidencji centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci, jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych do udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego i ewidencji jednostek systemu PRM również w zakresie przekazywania danych zawartych w rejestrze i ewidencjach do systemu informacji w ochronie zdrowia


Warunki pracy


 •  praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • oświetlenie dzienne i sztuczne

 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer z monitorem ekranowym, drukarkę, telefon, ksero

 • udział w kontrolach na terenie województwa zachodniopomorskiego

 •   na stanowisku pracy występują zadania wymagające umiejętności współpracy, odporności na stres i komunikatywności

 • stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku ZUW

 • w budynku znajduje się winda (brak podjazdów)

 • urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych

 • warunki w kontrolowanych podmiotach mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata • Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane,

 • Oferty należy składać w zaklejonych kopertach,

 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone       w niniejszym ogłoszeniu.


2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu •         Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,

 •        Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub wymaganego przeszkolenia czy specjalizacji nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Specjalista ds. wsparcia realizacji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 09.05.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kielce 09.05.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kielce 09.05.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 09.05.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more