0

aplikacje

id #1969999 29.04.2021

starszy inspektor wojewódzki

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor wojewódzki do spraw kontroli jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planuje, opracowuje dokumentację i prowadzi kontrole w jednostkach wykonujących zadania w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień wychowanków i adopcji oraz kwalifikacji zatrudnionych w jednostkach pracowników
 • Prowadzi postępowania dotyczące placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej
 • Prowadzi sprawy związane z realizacją przez samorząd województwa zadania polegającego na organizowaniu i prowadzeniu ośrodków adopcyjnych
 • Uczestniczy w sporządzaniu sprawozdawczości z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na poziomie województwa
 • Rozpatruje skargi, opracowuje projekty stanowisk dotyczących interpretacji przepisów oraz prowadzi instruktaż dla kadry realizującej zadania w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej
 • Realizuje zadania wynikające z resortowych i rządowych programów wspierania rodziny i pieczy zastępczej


Warunki pracy

praca biurowa; praca na III piętrze; praca w siedzibie wydziału oraz poza siedzibą urzędu (wyjazdy na kontrole); praca związana z obsługą klientów; zagrożenie korupcją; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin; brak oznaczeń dla osób niewidomych; pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami; brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym; budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami; zainstalowana winda; bariery architektoniczne: brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się między piętrami (schody).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera. Informacje dotyczące
  rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce
  „Praca” oraz na stronie BIP urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.

 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji lub staż pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustaw: o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z aktami wykonawczymi, o pomocy społecznej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o finansach publicznych, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office); analitycznego myślenia; skutecznej komunikacji.
 • Posiadanie obywatelstwa
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 04.05.2021
Specjalista ds. pracy tymczasowej 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Głogów 03.05.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wałbrzych 03.05.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 02.05.2021
Specjalista ds. obsługi zamówień - j. francuski 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 03.05.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more