0

aplikacje

id #1969998 29.04.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw programowania obronnego, akcji kurierskiej i gotowości obronnej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowuje i uzgadnia przedsięwzięcia rzeczowo-finansowe w zakresie utrzymywania i doskonalenia struktur pozamilitarnych systemu obronnego państwa ujęte w Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych województwa,
 • opracowuje w uzgodnieniu z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Komendantem Wojewódzkim Policji założenia i schemat akcji kurierskiej dla terenu województwa oraz nadzoruje organy samorządu terytorialnego,
 • organizuje wykonywanie zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa przez Urząd, organy rządowej administracji zespolonej w województwie, organy samorządu terytorialnego,
 • określa sposób realizacji zadań zawartych w wykazie przedsięwzięć i procedur Systemu Zarządzania Kryzysowego,
 • opracowuje projekty planów dotacji celowych dla organów samorządu terytorialnego związane z opracowaniem planów akcji kurierskiej, przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz doręczaniem kart powołania,
 • opracowuje w ramach okresowych przeglądów obronnych analizę danych liczbowych i opisowych w formie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych województwa,
 • współuczestniczy w kontrolach problemowych wykonywania zadań obronnych w zakresie przygotowania systemu obronnego państwa umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • współuczestniczy w prowadzeniu szkoleń.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-         praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,


-         praca w siedzibie urzędu/wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeby osób niepełnosprawnych),


-         praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach należących do LUW oraz poza nim,


-         praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,


-         większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, obsługa interesantów.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-         praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,


-         praca w niewielkich pokojach 2 i 3 osobowych,


-         brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,


-         oznaczenia dla osób niewidomych,


-         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz niesłyszących.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Planowany termin zatrudnienia: czerwiec 2021 r.


 


List motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia i wraz z kompletem wymaganych dokumentów złożony w zaklejonej kopercie, a  numer oferty powinien być zamieszczony także na kopercie.


 


Kandydaci zaproszeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego będą poinformowani telefonicznie, a w

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 09.05.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Nysa 10.05.2021
Operator/ Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 09.05.2021
Asystent/ka ds. administracji i floty 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Pracownik Produkcji - logistyka 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more