0

aplikacje

id #1969997 29.04.2021

psycholog

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

psycholog w Wydziale Personalnym


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • Prowadzi konsultacje psychologiczne w celu wsparcia pracowników w trudnych sytuacjach związanych z ich zadaniami pracowniczymi;
 • • Bierze udział w procesie naboru funkcjonariuszy celnych/pracowników poprzez prowadzenie, interpretację testów psychologicznych i uczestnictwo w rozmowach kwalifikacyjnych w celu weryfikacji kompetencji oraz cech osobowościowych kandydatów;
 • • Organizuje i prowadzi sprawy związane z rekrutacją wewnętrzną i postępowaniem kwalifikacyjnym w celu weryfikacji kompetencji oraz cech osobowościowych kandydatów;
 • • Realizuje zadania doradcy zawodowego w celu podnoszenia świadomości zawodowej;
 • • Wspiera funkcjonariuszy oraz prowadzi psychoedukację w związku z trudnymi sytuacjami na służbie i kursami strzeleckimi w celu profilaktyki zdrowia psychicznego.


Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe

 • Budynek biurowy: siedziba Izby Administracji Skarbowej przy ul. Powstańców Śl. 24, 26 we Wrocławiu

 • Przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych

 • Wejście do budynku od strony ul. Powstańców Śl. przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych

 • Dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych

 • Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych

 • Budynek konferencyjny (B) również przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych

 • Zaplecze socjalneInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

·         Oferty można składać również w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP: ePUAP - > KATALOG SPRAW -> Praca i zatrudnienie -> Nabór pracownika -> Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę -> Wybór urzędu -> wybrać Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu -> Załatw sprawę


·         Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać: miejsce zamieszkania i dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) oraz numer ogłoszenia.


·         W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczenia z poz. "dokumenty niezbędne". Oświadczenia kandydatów oraz list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Długość i rodzaj wymaganego doświadczenia musi jednoznacznie wynikać z przedstawionych dokumentów. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.


·         Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


·         Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Administracji Skarbowej we

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Łódź 07.05.2021
Polska, Płock 29.04.2021
asystent 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 05.05.2021
German speaker - asystent ds. administracji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
asystent 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more