0

aplikacje

id #1969995 29.04.2021

inspektor ochrony zabytków

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków do spraw inspekcji zabytkowych założeń zieleni Wydział do spraw Inspekcji Zabytków Nieruchomych


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień dotyczących zabytkowych założeń zieleni
 • Opracowywanie zaleceń konserwatorskich oraz wydawanie zaświadczeń
 • Nadzór konserwatorski nad zabytkowymi założeniami zieleni
 • Kontrola stanu zachowania i sposobu użytkowania zabytkowych założeń zieleni oraz pozostałe kontrole konserwatorskie dotyczące zabytkowych założeń zieleni


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań: 1. praca administracyjno - biurowa, 2. praca w terenie - praca na wysokości powyżej 3 m, 3. stres związany z obsługą petentów. Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: 1. narzędzia pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia i materiały biurowe, 2. budynek nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu barier architektonicznych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe związane z architekturą krajobrazu

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub na stanowisku o podobnym zakresie zadań.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wiedza specjalistyczna z zakresu: architektury krajobrazu
 • Znajomość przepisów ustawy kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody
 • Znajomość przepisów ustawy o prawie ochrony środowiska
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-05-14
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
  31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24
  z dopiskiem "Oferta pracy Inspektor ochrony zabytków ds. inspekcji zabytkowych założeń zieleni"

  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Warszawa 13.05.2021
  główny specjalista do spraw legislacji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Rzeszów 13.05.2021
  wizytator 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Radzymin 14.05.2021
  Operator produkcji - obsługa mieszalnika 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Nowa Sól 14.05.2021
  Automatyk w dziale utrzymania ruchu 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 15.05.2021
  Asystentka w Dziale Raportowania 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more