0

aplikacje

id #1969993 29.04.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw medycyny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy Zespół Ochrony Pracy Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynowanie i realizowanie zadań związanych z medycyną pracy w komórkach/jednostkach organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy,
 • Systematyczne sporządzanie skierowań na badania okresowe, wstępne, uzupełniające badania okresowe (dotyczące uprawnień do prowadzenia pojazdów nieuprzywilejowanych), specjalistyczne (sanitarno-epidemiologiczne), kontrolne oraz szczepienia ochronne dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z komórek/jednostek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz bieżącej rejestracji w zbiorach manualnych, a następnie przesyłanie ich do komórek/jednostek Komendy Miejskiej Policji , celem dalszej realizacji,
 • Udział w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez wnikliwe przeprowadzenie postepowań powypadkowych na podstawie zebranej dokumentacji, sprawdzenie akt tych postępowań pod względem formalnym i merytorycznym oraz udział w opracowaniu wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrolowanie realizacji tych wniosków,
 • Prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w komórkach/jednostkach organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Rejestrowanie badań kontrolnych oraz wprowadzanie terminów badań i szczepień do SWOP,
 • Opracowywanie oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy i podległych Komisariatów Policji oraz organizowanie i dokonywanie wraz z komisją kwaterunkową sprawdzenia bezpieczeństwa i higieny pracy w komórkach/jednostkach organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, sporządzanie w tym zakresie stosownej dokumentacji oraz inicjowanie działań zmierzającego do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobiegania zagrożeniom życia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • Przygotowywanie opinii raportów i wniosków policjantów i pracowników pod względem zasadności przyznawania refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych,
 • Koordynowanie realizacji wniosków pokontrolnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych podmiotów oraz prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także wyników badań i pomiarów czynników dla zdrowia w środowisku pracy.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·         Praca w terenie,


·         Zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
bariery architektoniczne: wejście główne do budynku  jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych  poruszających się na wózku inwalidzkim, brak progów utrudniających wjazd, na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, zapewniona jest odpowiednia szerokość drzwi oraz ciągów komunikacyjnych, brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim na wyższych kondygnacjach – brak wind.


Narzędzia i

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Łódź 15.05.2021
Specjalista ds. BHP i ochrony środowiska 1/2 etatu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 14.05.2021
Specjalista ds. Płac od zaraz 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 14.05.2021
Specjalista ds. Analiz i Kontrolingu Windykacji KB 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Szczecin 15.05.2021
Pomocnik magazyniera - nie wymagamy doświadczenia! 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 14.05.2021
Specjalista ds. kadr 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more