0

aplikacje

id #1969992 29.04.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Wydziale Przepisów Techniczno-Budowlanych w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego (opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, uzgadnia i konsultuje projekty aktów prawnych, reprezentuje Ministra w pracach nad projektami aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych – bierze udział w posiedzeniach konferencji uzgodnieniowych, Komisji Prawniczych, komitetów Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w pracach parlamentarnych)
 • bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej (sporządza opis przedmiotu zamówienia, uczestniczy w postępowaniach jako członek komisji przetargowych, nadzoruje wykonanie umowy)
 • prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich
 • prowadzi międzynarodową współpracę dwustronną i wielostronną Ministerstwa (w tym: uczestniczy w spotkaniach i posiedzeniach (np. grup, komitetów, sekretariatów, etc.), opracowuje dokumenty, materiały i stanowiska dotyczące współpracy międzynarodowej)
 • bierze udział w postępowaniach przed organami Unii Europejskiej (przygotowuje dokumenty inicjujące postępowanie (m.in. notyfikacja), formułuje stanowiska, sporządza odpowiedzi na zarzuty formalne i uzasadnioną opinię, opiniuje stanowiska, prowadzi sprawy związane z realizacją systemu nieformalnego rozwiązywania problemów dotyczących naruszenia przez państwa członkowskie unii prawa europejskiego - np. SOLVIT, EU - Pilot)
 • rozpatruje skargi/ zażalenia/ wnioski/ odwołania/ inne sygnały obywatelskie oraz wydaje opinie
 • prowadzi postępowania administracyjne i pozaadministracyjne (w tym: opracowuje projekty decyzji, postanowień, zażaleń i odwołań w postępowaniu administracyjnym, prowadzi postępowania wyjaśniające, przygotowuje/prowadzi rozprawy administracyjne, rozpatruje skargi i wnioski, wydaje zaświadczenia, prowadzi procedurę odwoławczą, prowadzi postępowania związane z udzieleniem informacji publicznej, przyjmuje interesantów i udziela informacji)


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • reprezentowanie urzędu na zewnątrz - udział w spotkaniach z przedstawicielami izb zawodowych, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Instytutu Techniki Budowlanej

 • obsługa klientów zewnętrznych – częste kontakty telefoniczne z obywatelami


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych

 • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku „B” (parter)

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skanerInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 09.05.2021
Specjalista ds. Strategii Kosztów Ryzyka 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Opole 09.05.2021
starszy inspektor nadzoru budowlanego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 09.05.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 09.05.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 09.05.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more