0

aplikacje

id #1969990 29.04.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw akredytacji w Wydziale Jakości w Departamencie Lecznictwa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy zawiązane z procesem akredytacji w ochronie zdrowia, w szczególności w zakresie przyznania bądź odmowy przyznania przez Ministra Zdrowia akredytacji, funkcjonowania Rady Akredytacyjnej oraz procedury oceniającej spełnienie standardów akredytacyjnych.
 • Opracowuje, opiniuje i uzgadnia projekty założeń do projektów aktów prawnych oraz dokumentów dotyczących akredytacji w ochronie zdrowia.
 • Analizuje, opracowuje, opiniuje i uzgadnia propozycje nowych rozwiązań dotyczących monitorowania jakości w opiece zdrowotnej, w tym w szczególności udoskonalania systemu akredytacji w ochronie zdrowia.
 • Prowadzi sprawy związane ze sprawowaniem przez Ministra nadzoru merytorycznego nad Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
 • Współpracuje z instytucjami publicznymi, towarzystwami naukowymi i ekspertami z różnych dziedzin medycyny w zakresie rozwiązań dotyczących monitorowania jakości w opiece zdrowotnej.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi, stanowisk lub opinii, lub wkłady do odpowiedzi, m.in. na wnioski, skargi, interpelacje i zapytania poselskie, w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu.


Warunki pracy


 • Departament Lecznictwa mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na I piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399)Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze, medyczne, zdrowie publiczne, lub ekonomiczne (nauki o zarządzaniu)

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w pracy z projektami aktów prawnych lub praca w obszarze ochrony zdrowia,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • podstawowa znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia,
 • znajomość organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce,
 • wiedza o zarzadzaniu jakością i stosowanych rozwiązaniach w zakresie monitorowania jakości w opiece zdrowotnej,
 • dobra znajomość procedury administracyjnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracach analitycznych lub w zarządzaniu projektami,
 • umiejętność obsługi komputera, umiejętność posługiwania się narzędziami pakietu Office (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint),
 • bardzo dobra znajomość zasad techniki legislacyjnej i przebiegu procesu legislacyjnego,
 • dobra znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Poznań 02.05.2021
Specjalista ds. obsługi zamówień - j. francuski 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 03.05.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 03.05.2021
Rekruter (E2E) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Tychy 02.05.2021
Pracownik produkcji - praca od zaraz 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 04.05.2021
Z- ca Głównej Księgowej 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more