0

aplikacje

id #1969989 29.04.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw księgowo-płacowych w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pomoc przy wykonywaniu podstawowych czynności księgowych wspomagających pracę wykwalifikowanego księgowego,
 • przygotowywanie przelewów bankowych, terminowe realizowanie zobowiązań Urzędu oraz interwencja w sprawie odsetek;
 • wystawianie faktur obciążeniowych;
 • bieżąca weryfikacja rozliczania oraz terminowości zawieranych umów z zewnętrznymi kontrahentami
 • weryfikacja wniosków dotyczących udzielanych dotacji
 • biegła obsługa programu kadrowo-płacowego oraz księgowego CDN Optima oraz programu Płatnik
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • pomoc przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych
 • przygotowywanie, naliczanie oraz weryfikacja list płac dla pracowników oraz zleceniobiorców,
 • obsługa deklaracji ZUS, PIT, PPK, sprawozdań do GUS
 • prowadzenie kart wynagrodzeń oraz kart zasiłkowych pracowników
 • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań statystycznych do GUS oraz sprawozdania rocznego do CKP;
 • ustalanie prawa do urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych oraz okolicznościowych;
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentów (zaświadczeń, druków Rp -7, informacji dla ZUS) dla byłych pracowników na podstawie akt osobowych, kart wynagrodzeń oraz dokumentów archiwalnych
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego,


Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na 1 piętrze w dwupiętrowym budynku. Kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu. Oświetlenie światłem dziennym i sztucznym, wyposażone w podstawowe urządzenia biurowe tj. komputer, drukarka, ksero, fax. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu barier architektonicznych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunkowe lub doświadczenie zawodowe o podobnym zakresie czynności

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze płac przy obsłudze większej ilości pracowników (około 100 osób) oraz księgowości w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku od osób fizycznych
 • Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i ustawy o finansach publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Poznań 09.05.2021
  inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Ełk 09.05.2021
  inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 09.05.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Gliwice 09.05.2021
  Specjalista ds. Monitorowania Danych 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Kraków 10.05.2021
  Specjalista ds Turystyki w wycieczka.pl 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more