0

aplikacje

id #1969988 29.04.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw automatyki i elektroniki w Wydziale Wspomagającym Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Stały dozór nad pracą instalacji i urządzeń wentylacji, klimatyzacji, automatyki centrali nawiewowej pomieszczeń centralnego magazynu uzbrojenia, stacją uzdatniania wody, hydrofonią w celu prawidłowej i optymalnej pracy tych urządzeń.
 • Stały dozór nad pracą kotła gazowego i podgrzewaczy CO w celu utrzymania prawidłowej temperatury w obiekcie oraz korzystania z ciepłej wody.
 • Stały dozór nad pracą dźwigu osobowego i towarowego w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy kondygnacjami.
 • Stały dozór nad instalacją elektryczną wewnętrzną i zewnętrzną oraz instalacją p. poż. i alarmową w celu utrzymania możliwości optymalnego użytkowania sprzętu przez funkcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego.
 • Koordynacja pracami związanymi z utrzymaniem w czystości terenu i obiektu przez panie sprzątające i konserwatorów w celu zachowania standardów higieny i pracy.
 • Prowadzenie i uzupełnianie na bieżąco dokumentów pracy i konserwacji urządzeń w celu zapewnienia możliwości dokonywania kontroli optymalnego wykorzystania tych urządzeń.
 • Opracowywanie i składanie zapotrzebowań na sprzęt i materiały oraz usługi w celu prawidłowego funkcjonowania obiektu.
 • Terminowe i rzetelne opracowywanie sprawozdań i analiz na potrzeby kierownictwa KMP.


Warunki pracy

Praca będzie wykonywana w całym obiekcie Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej. Zadania będą realizowane częściowo przy komputerze z wykorzystaniem programu MS Office przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Przed budynkiem nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda i toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca wymaga przemieszczania się między budynkami Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu a innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi podległymi Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu. Na stanowisku występuje wysiłek fizyczny.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W aplikacji należy wskazać numer ogłoszenia lub pełną nazwę stanowiska określonego w ogłoszeniu o naborze. O sposobie rozpatrzenia złożonej aplikacji kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefonicznie. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (test wiedzy lub rozmowa kwalifikacyjna) telefonicznie lub mailowo. Weryfikacja złożonej aplikacji dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości złożonych dokumentów. W związku z powyższym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty wymienione w ogłoszeniu i własnoręcznie podpisane oświadczenia z aktualną datą ich sporządzenia. Aplikacje niekompletne, zawierające braki formalne w zakresie załączonych dokumentów lub brakiem podpisów oraz nadesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kryteria zamieszczone w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego stanowi mnożnik kwoty bazowej 1,5533 co stanowi kwotę 3156,24 zł brutto miesięcznie oraz dodatek za wysługę lat uzależniony od stażu pracy stanowiący od 5% do 20% miesięcznie. Komenda Miejska Policji we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Siedlce 09.05.2021
inspektor nadzoru budowlanego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Koordynator Serwisu Urządzeń Chłodniczych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łowicz 08.05.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Pracownik Produkcji - logistyka 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more