0

aplikacje

id #1969986 29.04.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Wydziale Systemu Wdrażania w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wdraża Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w tym: bierze udział w przygotowywaniu i aktualizowaniu wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków i Pomocy Technicznej
 • Ocenia i wybiera projekty w ramach PO WER, w tym: monitoruje efektywność procesu, rozpatruje protesty wnioskodawców od wyników oceny projektów, merytorycznie ocenia projekty PT Instytucji Pośredniczących PO WER
 • Poświadcza wydatki w projektach Pomocy Technicznej Instytucji Pośredniczących PO WER, w tym: weryfikuje wnioski o płatność IP PO WER z PT, przygotowuje poświadczenia z wydatków PT do Instytucji Certyfikującej PO WER
 • Koordynuje procesy kontroli/audytów prowadzonych przez instytucje zewnętrzne (KE,ETO)


Warunki pracy

Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe


Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie


Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciamiInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.


Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).


Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.


Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.


Dodatkowe informacje nt. zadań można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 22 273 80 23, zaś w zakresie przebiegu procesu rekrutacyjnego pod nr tel.: 22 273 88 58


Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.


Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze funduszy unijnych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Wiedza z zakresu kontroli i audytu
 • Wiedza z zakresu wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z zakresu pomocy technicznej
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1
 • Umiejętność obsługi MS Office - Excel
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Gliwice 09.05.2021
  Specjalista ds. Monitorowania Danych 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Opole 09.05.2021
  starszy inspektor nadzoru budowlanego 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Olsztyn 09.05.2021
  starszy inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 09.05.2021
  główny specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 08.05.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more