0

aplikacje

id #1969984 29.04.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Krajowa Informacja Skarbowa

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista – Inspektor Ochrony Danych (IOD) w Wieloosobowym Stanowisku Ochrony Danych KWD


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • IOD informuje administratora, podmiot przetwarzający oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych i doradza im w tej sprawie,
 • IOD monitoruje przestrzeganie RODO, innych przepisów o ochronie danych osobowych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, prowadzi szkolenia oraz powiązane z tym audyty,
 • IOD udziela na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitoruje jej wykonanie zgodnie z RODO,
 • IOD współpracuje z organem nadzorczym, pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, oraz w stosownych przypadkach prowadzi konsultacje we wszystkich innych sprawach,
 • koordynuje pracą w komórce w szczególności: dekretuje korespondencję i przydział spraw poszczególnym pracownikom w celu prawidłowej i terminowej realizacji zadań, kontroluje przestrzeganie procedur w celu jednolitej, prawidłowej i terminowej realizacji zadań, wstępnie aprobuje (pierwszy poziom akceptacji) wszystkie sprawy dotyczące działań komórki, akceptuje treści modułów szkoleniowych,
 • IOD prowadzi działania zwiększające świadomość pracowników, realizuje szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych osobowych,
 • sporządza informacje, analizy, sprawozdania, zalecenia związane z ochroną danych osobowych i udziela odpowiedzi w zakresie realizacji praw wynikających z RODO.


Warunki pracy

Pracownikom oferujemy: • stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku nie niższe niż  5.283,10 zł brutto,

 • dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”),

 • nagrody jubileuszowe,

 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,

 • dobrą lokalizację w pobliżu dworca PKP i PKS,

 • ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczynania pracy między 7:00 a 8:00,

 • otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,

 • pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,

 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,

 • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

 • możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową.
   


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.
   


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w budynku V piętrowym,

 • budynek wyposażony w dźwig osobowy, ale nie posiada platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku,

 • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku – II piętro budynku,

 • miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej,

 • budynek i
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Białystok 13.05.2021
kierownik oddziału 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Pracownik Działu BHP (m/k) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rzeszów 13.05.2021
wizytator 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdynia 13.05.2021
inspektor nadzoru budowlanego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Radzymin 14.05.2021
Operator produkcji - obsługa mieszalnika 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more