0

aplikacje

id #1969983 29.04.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw monitorowania jakości w Wydziale Jakości w Departamencie Lecznictwa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy związane z tworzeniem rejestrów medycznych, w szczególności w zakresie rozpatrywania wniosków o utworzenie rejestru medycznego oraz opracowania analizy potrzeb utworzenia rejestru medycznego
 • Prowadzi sprawy związane z opracowywaniem i ogłaszaniem mierników oceny prowadzenia diagnostyki i leczenia onkologicznego, w tym opracowuje, opiniuje i uzgadnia założenia do projektów aktów prawnych.
 • Współpracuje z instytucjami publicznymi, towarzystwami naukowymi i ekspertami z różnych dziedzin medycyny w zakresie tworzenia, wdrażania i rozwoju rejestrów medycznych oraz opracowania i upowszechniania mierników oceny prowadzenia diagnostyki i leczenia onkologicznego.
 • Gromadzi i analizuje informacje i propozycje dotyczące tworzenia rejestrów medycznych oraz mierników oceny prowadzenia diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz innych wskaźników jakości dla świadczeń zdrowotnych poprzez konsultacje z ekspertami, prace analityczne, przegląd piśmiennictwa i rozwiązań stosowanych w innych krajach.


Warunki pracy


 • Departament Lecznictwa mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na I piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399)Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze, medyczne, zdrowie publiczne, lub ekonomiczne (nauki o zarządzaniu)

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w pracach analitycznych lub w zarządzaniu projektami,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • podstawowa znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia,
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • dobra znajomość procedury administracyjnej,
 • znajomość organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce,
 • znajomość zagadnień związanych z organizacją i finansowaniem opieki onkologicznej w Polsce,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w ochronie zdrowia,
 • umiejętność obsługi komputera, umiejętność posługiwania się narzędziami pakietu Office (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint),
 • znajomość zasad techniki legislacyjnej i przebiegu procesu legislacyjnego,
 • wiedza w zakresie statystyki, modelowania i analizy,
 • wiedza o wskaźnikach monitorowania świadczeń zdrowotnych oraz organizacji systemów opieki zdrowotnej w innych
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Wrocław 14.05.2021
Specjalista ds. rekrutacji i kadr 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Orzesze 14.05.2021
Pracownik produkcji żelazostopów 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 13.05.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Opole 13.05.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more