0

aplikacje

id #1969980 29.04.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw analityczno-refundacyjnych w Wydziale Refundacyjnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizuje i ocenia dokumentację dołączaną do wniosków refundacyjnych dotyczących innowacyjnych technologii lekowych oraz technologii istotnych klinicznie a także innych produktów pod kątem merytorycznym, w tym opracowuje karty oceny merytorycznej wniosków.
 • Opracowuje we współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz konsultantami w danej dziedzinie medycyny treści wskazań (w tym opisów programów lekowych) dla technologii lekowych istotnych klinicznie i innych produktów będących przedmiotem rozpatrywanych wniosków refundacyjnych.
 • Współpracuje w zakresie refundacji z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Narodowym Funduszem Zdrowia w celu pozyskiwania informacji dotyczących oceny farmakoekonomicznej oraz klinicznej (HTA i EBM) technologii lekowych i innych produktów będących przedmiotem rozpatrywanych wniosków refundacyjnych.
 • Przygotowuje projekty pism w sprawach dotyczących wykazów refundowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych w celu zapewnienia realizacji polityki państwa w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Monitoruje dane o refundacji produktów objętych refundacją, ich limitów oraz cen, w tym także analizuje rynek leków w celu realizacji zadań związanych z ustalaniem wykazów refundowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
 • Realizuje zadania związane z opiniowaniem przez Radę Przejrzystości, Rzecznika Praw Pacjenta i konsultantów w dziedzinach medycyny wykazów innowacyjnych technologii lekowych oraz istotnych klinicznie technologii lekowych opracowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
 • Współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie warunków finansowania innowacyjnych terapii lekowych oraz terapii lekowych istotnych klinicznie i innych produktów m. in. w programach lekowych.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania, w tym pisma w zakresie wyjaśnień oraz opinii w sprawach dotyczących wykazów refundowanych produktów leczniczych; środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej.


Warunki pracy


 • Departament Polityki Lekowej i Farmacji  mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40;  budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

 • praca wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych i krajowymi lub zagranicznymi służbowymi wyjazdami.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie medyczne, farmaceutyczne, biotechnologiczne, chemiczne, biologiczne lub pokrewne,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w ochronie zdrowia

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Kielce 09.05.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gliwice 09.05.2021
Specjalista ds. celnych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Opole 09.05.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Opole 08.05.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 09.05.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more