0

aplikacje

id #1969979 29.04.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw wiążących informacji stawkowych w Wydziale Wiążących Informacji Stawkowych, Departament Orzecznictwa Podatkowego (jednostka Krajowej Administracji Skarbowej)


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania w I albo II instancji, w tym opracowuje projekty decyzji I albo II instancji, postanowień, innych pism procesowych - w celu zapewnienia prawidłowości i jednolitości Wiążących Informacji Stawkowych.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na skargi wnoszone do wojewódzkich sądów administracyjnych, projekty odpowiedzi na skargi kasacyjne wnoszone do Naczelnego Sądu Administracyjnego, projekty skarg kasacyjnych i innych pism procesowych. Reprezentuje Szefa KAS na rozprawach w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach zmiany albo uchylenia Wiążących Informacji Stawkowych.
 • Opracowuje wyjaśnienia o charakterze interpretacyjnym obowiązujących przepisów prawnych oraz wyjaśnienia dla organów podatkowych podległych Szefowi KAS dotyczących stosowania przepisów prawa podatkowego, a także propozycji opinii projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych oraz projektów regulacji wewnętrznych - w zakresie właściwości Wydziału - w celu zapewnienia prawidłowości i jednolitości wydawanych Wiążących Informacji Stawkowych, prawidłowości stosowania WIS przez organy podatkowe oraz spójności systemu podatkowego.
 • Monitoruje i analizuje jednolitości i prawidłowości wydanych Wiążących Informacji Stawkowych oraz opracowuje rozwiązania mające na celu poprawę jakości orzecznictwa w zakresie zagadnień dotyczących WIS. Monitoruje i analizuje jednolitości orzecznictwa sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie zagadnień dotyczących Wiążących Informacji Stawkowych. Identyfikuje przyczyny uchylania przez sądy administracyjne rozstrzygnięć organów w zakresie zagadnień dotyczących WIS.
 • Współdziała z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów i GUS w związku z nadzorem nad jednolitością i prawidłowością Wiążących Informacji Stawkowych w zakresie właściwości Wydziału. Współpracuje z instytucjami naukowymi, laboratoriami i innymi placówkami badawczymi oraz zleca im badania i analizy, w celu ustalenia właściwej klasyfikacji towarów na potrzeby wydawania zmiany albo uchylenia Wiążących Informacji Stawkowych.
 • Sygnalizuje właściwym komórkom organizacyjnym Ministerstwa Finansów potrzeby zmiany przepisów prawa podatkowego oraz celowości wydania interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych w zakresie zagadnień dotyczących Wiążących Informacji Stawkowych.
 • Realizuje zadania związane z pełnieniem roli właściciela biznesowego modułu EBTI-PL2 - Wiążąca Informacja Stawkowa. Wspomaga Departament Ceł w realizacji zadań wynikających z pełnienia roli właściciela biznesowego systemu informatycznego (System Obsługi Europejskiej Wiążącej Informacji Taryfowej) EBTI-PL, w zakresie tego modułu oraz prowadzi sprawy związane z tym modułem w celu zapewnienia organom podatkowym narzędzi do realizacji obowiązku stosowania mocy wiążącej WIS.
 • Sporządza odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski oraz wystąpienia obywateli, organizacji i instytucji, na interpelacje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji parlamentarnych oraz wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego, wystąpienia Kancelarii Prezydenta RP, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, innych rzeczników praw, ministrów i kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów z zakresu
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Olsztyn 09.05.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Koordynator Serwisu Urządzeń Chłodniczych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Siedlce 09.05.2021
inspektor nadzoru budowlanego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Opole 09.05.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Pracownik Produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more