0

aplikacje

id #1859927 07.04.2021

Specjalista/referent w Dziale Remontów i Inwestycji Collegium Medicum - umowa na zastępstwo

1 PLN
znalezione na www.jobs.pl
2021-06-04
Opis stanowiska:
 • planowanie i rozliczanie robót budowlanych prowadzonych na obiektach,
 • sporządzanie przedmiarów robót, kosztorysów, STWIOR,
 • nadzór / pomoc w nadzorze wykonawstwa robót budowlanych z ramienia inwestora,
 • współpraca z uczestnikami procesu budowlanego innych branż,
 • kontrola terminowości oraz jakości prowadzonych robót,
 • nadzór nad sporządzaniem i przechowywaniem dokumentów budowy.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku budownictwo lub pokrewne,
 • mile widziane doświadczenie w organizacji robót budowlanych (budownictwo kubaturowe),
 • dodatkowym atutem będą uprawnienia budowlane,
 • zdolności organizacyjne,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • asertywność,
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę dającą możliwość równowagi między życiem zawodowym a prywatnym,
 • bogaty pakiet socjalny.

Pisemne oferty na stanowisko 'Specjalisty/referenta' w Dziale Remontów i Inwestycji Collegium Medicum należy przesłać do dnia 19 kwietnia 2021 r.  pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@cm.umk.pl

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Warunkiem koniecznym jest wypełnienie i załączenie poniższej klauzuli (załącznik do ogłoszenia).

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - kandydaci do pracy

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej 'RODO', informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ul. Gagarina 11 w 87-100 Toruń (dalej: ADO, UMK).

2. Pana/Pani uzyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie jej realizacji będą przetwarzane w następujących celach:

   1) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - obowiązek prawny:

     a) Wynikających z Kodeksu Pracy - przez okres prowadzonej rekrutacji.

   2) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes ADO:

     a) Na potrzeby wewnętrzne tworzenia zestawień, analiz i statystyk - przez okres obowiązywania umowy,

     b) Na potrzeby prowadzenia ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej - wieczyście.

     c) W zakresie umożliwiającym szybki kontakt poprzez wykorzystanie do tego nr telefonu lub poczty e-mail - przez okres trwania rekrutacji.

   3) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą:

    a) W zakresie podania wszelkich innych danych osobowych niż te, do których ADO uprawniony jest na innych podstawach.

3. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:

   1) żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,

   2) żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

   3) sprzeciw wobec przetwarzania, przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.

4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania celu wymienionego w pkt 2 lit. a, a brak ich podania spowoduje niemożliwość przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku lit. c jest

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Click to show more