0

aplikacje

id #1859802 07.04.2021

inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-06-02
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonuje zadania w ramach nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem, stosowaniem, przechowywaniem, transportem i wprowadzaniem na rynek pasz
 • wykonuje zadania w ramach nadzoru nad wykorzystywaniem, przetwarzaniem, transportem, przechowywaniem i zbieraniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • wykonuje zadania związane z nadzorem nad eksportem, importem oraz handlem paszami oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzi rejestry i wykazy podmiotów objętych nadzorem
 • sprawuje nadzór nad organizmami genetycznie modyfikowanymi stosowanymi w paszach
 • planuje budżet w zakresie higieny pasz
 • pobiera próby do badań monitoringowych
 • prowadzi postępowania administracyjne w zakresie realizowanych zadań, przygotowuje projekty pism, decyzji i postanowień
 • prowadzi dokumentację i sprawozdawczości z podejmowanych działań i wykonywanych zadań


Warunki pracy


 • praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - powiat poddębicki,

 • prowadzenie samochodu służbowego,

 • podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to komputer, urządzenie wielofunkcyjne,

 • praca na parterze, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych,

 • praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Informacje o ogłoszeniu dostępne są również na stronie http://piwpoddebice.mojbip.pl/


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej (np. zootechnika, rolnictwo itp.)

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP (w przypadku lekarzy weterynarii)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Znajomość przepisów prawa weterynaryjnego i administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność organizacji pracy własnej i w zespole
 • Komunikatywność
 • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie
 • Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Warszawa 16.04.2021
  główny specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Andrychów 17.04.2021
  Kierownik Zmiany 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 16.04.2021
  młodszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Piaseczno 16.04.2021
  Specjalista ds. Systemów Magazynowych 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Lipsk 16.04.2021
  Pracownik produkcji (branża metalowa) - proste prace 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more