0

aplikacje

id #1859799 07.04.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-05-29
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słubicach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw prawno-administracyjnych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słubicach


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń i pism,
 • przeprowadzanie postępowań dotyczących katastrof budowlanych,
 • współuczestnictwo w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych,
 • prowadzenie korespondencji urzędowej,
 • przyjmowanie interesantów w celu udostępniania akt spraw oraz udzielenia wyjaśnień z zakresu stosowania przepisów Prawa budowlanego,
 • prowadzenie zadań z zakresu ochrony danych osobowych, i inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,


Warunki pracy

-praca poza siedzibą urzędu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie, kontrolach obowiązkowych oraz kontrolach budów i obiektów użytkowych,  


-praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, polegająca na sporządzeniu projektów decyzji, postanowień i pism, zbieraniu oraz analizie materiału dowodowego,


-kontakt z petentami,


-konieczna komunikatywność i odporność na stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.


Siedziba znajduje się na I piętrze budynku - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Praca nie będzie wykonywana w porze nocnej i nie dotyczy pracy zmianowej.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu budownictwa, administracji

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dobra umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • odporność na stres,
 • biegła znajomość prawa administracyjnego i budowlanego, gospodarki przestrzennego, w tym dobra znajomość procedur
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów Prawa budowlanego,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • komunikatywność i samodzielność,
 • zdolności mediacyjne,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub w obszarze związanym z procesem inwestycyjnym, np.: projektowaniu lub wykonywaniu innej funkcji technicznej.
 • odporność na stres


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
 • Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Warszawa 12.04.2021
  inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 12.04.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Elbląg 12.04.2021
  starszy inspektor wojewódzki 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Nisko 12.04.2021
  inspektor nadzoru budowlanego 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more