0

aplikacje

id #1859797 07.04.2021

inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-05-29
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamiennej Górze

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności zespół ds. bezpieczeństwa żywności


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi sprawy związane z nadzorem nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, sprzedażą bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego, spełnieniem wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do wprowadzenia na rynek;
 • prowadzi sprawy związane z nadzorem nad badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa, mięsa zwierząt łownych, produktów rybołówstwa, mięczaków i skorupiaków;
 • prowadzi sprawy związane z produkcją mięsa przeznaczonego na użytek własny;
 • prowadzi sprawy związane z zatwierdzeniem i rejestracją podmiotów zajmujących się produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi;
 • prowadzi sprawy związane z działaniami w przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem żywnościowym oraz postepowaniami związanymi z nałożeniem kar pieniężnych oraz sankcjami wykroczeniowymi i karanymi wobec podmiotów zajmujących si ę produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi;
 • wykonuje czynności związane z prowadzaniem niedyskryminujących kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia w trybie określonym przepisami o weterynaryjnej kontroli w handlu i wywozie produktów pochodzenia zwierzęcego
 • wykonuje czynności związane z prowadzeniem i koordynacją powiatowego rocznego programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych oraz skażeń promieniotwórczych u zwierząt w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i w paszach;
 • wykonuje czynności związane z pobieraniem próbek w zakresie: 1) urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów dotyczących: a) badania zwierząt rzeźnych i mięsa, b) nadzoru nad jakością zdrowotną produktów pochodzenia zwierzęcego, 2) badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz paszach


Warunki pracy

Praca biurowa z użyciem komputera i innych urządzeń biurowych, praca w terenie, prowadzenie pojazdu służbowego, kontakt z klientami, kontakt ze zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego, kontrola nadzorowanych zakładów, pobieranie prób do badań laboratoryjnych, prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie działalności inspekcji. bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (siedziba urzędu znajduje się na pierwszym piętrze)- brak windy i podjazdów.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej , prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego; Znajomość obowiązujących przepisów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej ,Służby cywilnej i prawa administracyjnego; Ważne prawo jazdy kat.B (czynne
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Wrocław 13.04.2021
Specjalista ds. finansów z j. niemieckim 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 13.04.2021
Kierownik ds. Klientów Flotowych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 12.04.2021
inspektor farmaceutyczny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 12.04.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Lublin 12.04.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more