0

aplikacje

id #1859796 07.04.2021

inspektor wojewódzki

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-06-04
Opis stanowiska pracy
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw finansowania dodatku dla kierowników specjalizacji w Wojewódzkim Centrum Zdrowia Publicznego w Wydziale Zdrowia


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikuje merytorycznie noty obciążeniowe w zakresie dodatku do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji przedkładane przez kierowników podmiotów prowadzących szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, w tym sporządza analizy merytoryczne i finansowe dotyczące realizacji zadań budżetowych w celu zapewnienia prawidłowego wykorzystania środków finansowych
 • Planuje i szacuje wydatki budżetowe w części dotyczącej zadania związanego z dodatkiem do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji, monitoruje realizację wypłat i aktualność planów finansowych w tym zakresie oraz sporządza okresowe analizy i sprawozdania w celu zapewnienia nadzoru nad środkami finansowymi
 • Przygotowuje projekty umów zawieranych między wojewodą a kierownikami podmiotów prowadzących szkolenie specjalizacyjne, na podstawie których przekazywane są dodatki do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania
 • Współpracuje z Wydziałami Urzędu w celu właściwego nadzoru nad wykorzystaniem środków finansowych przez podmioty prowadzące szkolenie specjalizacyjne
 • Realizuje zadania związane z uzyskiwaniem specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów i innych zawodów medycznych, w celu zapewnienia efektywnego i prawidłowego przebiegu procesu odbywania specjalizacji przez poszczególne osoby


Warunki pracy

Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (kierownicy jednostek szkolących, kierownicy specjalizacji w celu załatwienia spraw związanych z finansowaniem dodatku dla kierowników specjalizacji).     


 


W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).


Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów, w tym prawidłowych oświadczeń, nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 18.04.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Kierownik Utrzymania Ruchu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gliwice 18.04.2021
Planista Produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 19.04.2021
Polska, Tczew 19.04.2021
Operator produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more