0

aplikacje

id #1859793 07.04.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-06-02
Opis stanowiska pracy
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw do spraw ochrony danych osobowych w Zespole Łączności i Informatyki Zespół Łączności i Informatyki


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadza i przetwarza dane w bazie KSIP
 • wprowadza wyroki i orzeczenia sądów z kart informacyjnych
 • pełni funkcję inspektora ochrony danych ( IOD) w KPP Ustrzyki Dolne
 • - informuje administratora i pracowników , którzy przetwarzają dane osobowe o ich obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych
 • - monitoruje przestrzeganie przepisów o ochronie danych oraz polityk administratorów dziedzinie ochrony danych osobowych w tym podział obowiązków
 • - pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych
 • - pełni funkcję punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych
 • - tworzy, wdraża i aktualizuje dokumentację bezpieczeństwa z zakresu ochrony danych osobowych
 • -tworzy , uzgadnia i wdraża procedury bezpieczeństwa
 • - prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla p[racowników
 • - podejmuje działania w przypadku zaistnienia naruszeń w systemie zabezpieczeń


Warunki pracy


 • praca o charakterze administracyjno-biurowym zlokalizowana w pokoju biurowym z oświetleniem naturalnym i sztucznym

 • postawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem

 • obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na zmianie

 • lokalizacja w budynku biurowym na I piętrze( bez windy)Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • w przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej trści niż wskazane w ogłoszeniou , oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych

 • długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednocześnie wynikać ze złożonych dokumentów

 •  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • - wiedza z zakresu funkcjonowania sytstemów informatycznych
 • - posiadanie fachowej wiedzy na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętność wypełniania zadań wynikających z art. 39 RODO i art.47 DODO
 • - znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ( UE ) 216/679
 • - znajomość Ustawy o ochronie danych osobowych
 • - znajomość Ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • - znajomość zarządzenia nr 70 KGP z 2 grudnia 2019 r, w sprawie KSIP
 • - znajomość ustawy o Policji
 • - znajomość Ustawy o służbie cywilnej
 • - umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • - umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych
 • - wymagania interpersonalne: grzeczność i uprzejmość, łatwość komunikacji, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Warszawa 16.04.2021
  główny specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Mysłowice 16.04.2021
  Specjalista ds. Kadr i Płac 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Łódź 16.04.2021
  Pracownik produkcji - praca dla KAŻDEGO! 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Wrocław 16.04.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 16.04.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more