0

aplikacje

id #1859787 07.04.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-06-02
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw działań środowiskowych oraz zamówień publicznych i zakupów w Wydziale Logistyki i Działań Środowiskowych w Biurze Administracyjnym


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • inicjuje, prowadzi i koordynuje działania prośrodowiskowe w Ministerstwie,
 • przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych,
 • sporządza plan zamówień publicznych,
 • realizuje zakupy towarów i usług.


Warunki pracy

Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe


Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie


Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciamiInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.


Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).


Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.


Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.


Dodatkowe informacje nt. zadań można uzyskać dzwoniąc pod nr tel.: (22) 273 84 10, zaś w zakresie przebiegu procesu rekrutacyjnego pod nr tel.: (22) 273 88 58


Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.


Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych  jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze zamówień publicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wiedza z obszarów zachowań proekologicznych
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość zasad rachunkowości
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym (A2)
 • Znajomość Word i Excel
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, umiejętności analityczne.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:


   Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

  • Dokumenty należy złożyć do: 2021-04-22
   Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
   Miejsce składania dokumentów:
   Prosimy o przysyłanie aplikacji online. To szybszy, prostszy i tańszy sposób komunikacji z nami.

   Dopuszczamy również tradycyjną/papierową formę składania aplikacji.
   Dokumenty można wówczas
   Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
   • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
   • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
   • Proszę, napisz wiadomość.
   • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
   • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
   • lub Odwołanie
   Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
   Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

   Podobne pozycje

   Polska, Wrocław 16.04.2021
   specjalista 1 zł
   znalezione na www.infopraca.pl
   Polska, Legnica 17.04.2021
   Manager Produkcji 1 zł
   znalezione na www.infopraca.pl
   Polska, Zgierz 16.04.2021
   Praca na produkcji dla kobiet i mężczyzn 1 zł
   znalezione na www.infopraca.pl
   Polska, Warszawa 17.04.2021
   Specjalista ds. Obsługi Władz Banku 1 zł
   znalezione na www.infopraca.pl
   Click to show more