0

aplikacje

id #1859780 07.04.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-06-04
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale Analiz i Monitorowania Regionalnych Programów Operacyjnych w Departamencie Regionalnych Programów Operacyjnych


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bierze udział w ocenie postępu we wdrażaniu regionalnych programów operacyjnych na lata 2014- 2020
 • Wspiera przygotowanie raportów, materiałów informacyjnych i analiz, prezentujących stan wdrażania programów regionalnych na podstawie m.in.: danych z bazy danych SL2014 dotyczących naborów, umów i wniosków o płatność beneficjentów, informacji ze sprawozdań kwartalnych i rocznych w zakresie programów regionalnych
 • Weryfikuje sprawozdania kwartalne i roczne z realizacji programów regionalnych
 • Bierze udział w spotkaniach grup roboczych do spraw sprawozdawczości i monitorowania rzeczowego na lata 2014-2020 i 2021-2027


Warunki pracy


 • Liczne kontakty telefonieczne, mailowe i bezpośredniez klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi

 • Wyjazdy służbowe

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciamiInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.

 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).

 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.


Dodatkowe informacje nt. zadań można uzyskać dzwoniąc pod nr tel.: 22 273 78 99; +48 783 925
637, zaś w zakresie przebiegu procesu rekrutacyjnego pod nr tel.: (22) 272-73-19Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze związanym z funduszami UE lub analizach statystycznych, dużych bazach danych, finansach lub księgowości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, umiejętności analityczne,
 • znajomość pakietu MS. Office: Excel
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
  • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Tczew 19.04.2021
  Operator produkcji z lutowaniem 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Poznań 18.04.2021
  Kierownik Projektów ds. Instalacji Elektrycznych 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 18.04.2021
  główny specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more