0

aplikacje

id #1859777 07.04.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-05-29
Opis stanowiska pracy
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy do spraw statystyki leśnictwa i łowiectwa w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi i integruje badania statystyczne dotyczące stanu zasobów leśnych z uwzględnieniem ekologicznych, przyrodniczych i społecznych funkcji lasów, zagrożeń i ochrony środowiska leśnego, zadrzewień oraz łowiectwa w celu dostarczenia odpowiedniej jakości danych odbiorcom krajowym oraz organizacjom międzynarodowym.
 • Koordynuje prace oraz opracowuje dane i inne informacje w zakresie leśnictwa, łowiectwa i zadrzewień w celu zamieszczenia ich w rocznikach, publikacjach branżowych i innych zbiorczych wydawnictwach GUS oraz urzędów statystycznych.
 • Współpracuje w zakresie przygotowywania i opracowywania materiałów, informacji, stanowisk, opiniowania aktów prawnych, strategii, raportów, opracowań i innych dokumentów dotyczących problematyki stanowiącej przedmiot działania Samodzielnego stanowiska pracy w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców krajowych i zagranicznych, w tym organizacji międzynarodowych.
 • Uczestniczy w opracowywaniu metodologii badania z zakresu zadrzewień, w tym koordynuje realizację badania oraz ocenia i analizuje wyniki w celu prawidłowej i terminowej realizacji zleconych zadań.
 • Analizuje międzynarodowe wydawnictwa, opracowania i inne materiały statystyczne, w tym bazy danych, w zakresie statystyki leśnictwa i sektora leśno-drzewnego, dla celów adaptacyjnych w systemie informacyjno-publikacyjnym GUS.


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/

 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).

 • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres rekrutacja@stat.gov.pl podając w temacie: Zapytanie dotyczące numeru oferty 42/BP/2021.


Wynagrodzenie brutto: 3 047 zł + dodatek stażowy.Wymagania związane ze stanowiskiem
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 12.04.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 12.04.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 12.04.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Nowy Targ 12.04.2021
inspektor ochrony zabytków 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more