0

aplikacje

id #1859655 06.04.2021

Branżowa szkoła I stopnia, nauczyciel fizyki

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-05-29
Opis stanowiska pracy

Dane adresowe:

Typ: Branżowa szkoła I stopnia
Rodzaj placówki: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Nazwa szkoły/placówki: Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Profesja w Radomiu
Miejscowość: Radom
Ulica: Biznesowa
Nr domu: 7
Kod pocztowy: 26-600
Telefon: 789092983
Email: a.wojcicka@profesja.radom.pl

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: fizyka z astronomią
Liczba godzin w tygodniu: 4
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Data dodania: 2021-04-06
Termin składania dokumentów: 2021-08-31
Opis oferty pracy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego Profesja zatrudni  nauczyciela fizyki   WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

Wykształcenie: kierunkowe, uprawnienia pedagogiczne
znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel);
umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
umiejętność pracy w Zespole;
odpowiedzialność;
korzystanie z pełni praw publicznych

DOKUMENTY NIEZBĘDNE : CV i list motywacyjny  - koniecznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych- wzór :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego Profesja w Radomiu ul. Biznesowa 7 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW : Dokumenty należy złożyć/wysłać do: 31.08.2021

Miejsce składania dokumentów:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego Profesja
ul. Biznesowa 7 26-600 Radom
lub pocztą ekektroniczną na adres sekretariat@profesja.radom.pl z dopiskiem „praca”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Kształcenia Zawodowego Profesja Radom ul. Biznesowa7

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko nauczyciela

Informacje o odbiorcach danych: informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy nauczyciela (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor ośrodka ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 07.04.2021
Nauczyciel, Szkoła podstawowa, matematyka 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 07.04.2021
Nauczyciel, Szkoła podstawowa, logopeda 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Elbląg 09.04.2021
NAUCZYCIEL INFORMATYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Otwock 07.04.2021
Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more