0

aplikacje

id #1859648 06.04.2021

Nauczyciel, Przedszkole, terapeuta integracji sensorycznej

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-06-05
Opis stanowiska pracy

Dane adresowe:

Typ: Przedszkole
Rodzaj placówki: publiczna
Nazwa szkoły/placówki: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 185    
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Wołomińska
Nr domu: 56
Kod pocztowy: 03-755
Telefon: 22 619 87 00
Email: p185@edu.um.warszawa.pl

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: terapia pedagogiczna
Liczba godzin w tygodniu: 19
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Data dodania: 2021-04-06
Termin składania dokumentów: 2021-04-23
Opis oferty pracy:

Przedszkole z Oddziałami Intgracyjnymi Nr 185 poszukuje kandydatów na stanowisko: terapeuta SI

 1. Przedmiot naboru:

Stanowisko: terapeuta SI

Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole, Dzielnica Praga Północ m.st.Warszawy

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 19/22 godzin tygodniowo

 Obowiązki: praca z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i opiniami

  • praca z dziećmi wymagającymi opieki terapeuty SI
  • bieżące obserwacje Dzieci w przedszkolu
  • udział w zespole pomocy psychologiczno- pedagogicznej

 2. Wymagania podstawowe:

- Szukamy osób posiadającej kwalifikacje: terapeuta SI z uprawnieniami pedagogicznymi

Klauzula informacyjna przedstawiana osobom biorącym udział w procesie rekrutcji na stanowisko nauczyciela

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 1)   Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 185 zwany dalej Administratorem lub Placówką. Jeśli chcesz zapytać o swoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem telefonu,  22 619 87 00, poczty elektronicznej iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl lub poczty tradycyjnej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 185 ul. Wołomińska 56 03-755 Warszawa– dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych.

2)   Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a także art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 9 ustawy Karta Nauczyciela oraz w przepisach wykonawczych do ustawy Karta Nauczyciela określające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk nauczycieli w poszczególnych typach szkół i placówek. Oznacza to, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, także na potrzebę realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa, ponieważ przepisy regulują katalog kwalifikacji osoby ubiegającej się na konkretne stanowisko. Informujemy, że w przypadku zgody, ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie tę zgodę wycofać, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3)   Zakres żądanych danych wynika z przepisu prawa, ich podanie jest dobrowolne jednakże odmowa ich wskazania uniemożliwi zgodny z przepisami prawa udział i  przebieg procesu rekrutacji.

4)   Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie
na podstawie przepisów prawa, ale też odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych.

5)   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

6)   Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

7)   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko nauczyciela, ew. do

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 19.04.2021
Nauczyciel wychowania przedszkolnego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 19.04.2021
Gimnazjum, nauczyciel biologii i chemii 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Serotsk 19.04.2021
Szkoła podstawowa, Nauczyciel języka polskiego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more