0

aplikacje

id #1859610 06.04.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-06-05
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej w Wydziale Obsługi Urzędu


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy związane z przepływem korespondencji wpływającej i wychodzącej, w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów.
 • Udziela informacji w zakresie właściwości urzędu, godzin pracy oraz zakresu działania poszczególnych wydziałów (m. in. osobiście, telefonicznie, mailowo), w celu zapewnienia właściwej obsługi klienta.
 • Prowadzi książkę nadawczą, przygotowuje, nadaje przesyłki pocztowe oraz odbiera wpływającą do urzędu pocztę, w celu zapewnienia terminowego załatwienia spraw.


Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie wydziału i terenie, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca na 1. piętrze, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, brak oznaczeń dla osób niewidomych, pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, bariery architektoniczne – w budynku jest zainstalowana winda do III piętra; weryfikacja poprzez kartę magnetyczną - drzwi masywne, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wyniki naboru, w tym poszczególnych jego etapów i ścieżki postępowania, są dostępne na stronie internetowej urzędu www.mwkz.pl (w zakładce „Praca”), na tablicy ogłoszeń urzędu w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 18/20 (parter). Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu naboru. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wzory oświadczeń dostępne po adresem: http://bip.mwkz.pl/uploads/images/Praca/2017.10.23/2.pdfWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów: - o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi, - ustawy o służbie cywilnej, - rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • 2. Umiejętności: - obsługa komputera (pakiet MS Office), - skuteczna komunikacja, - obsługa klienta.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Łódź 19.04.2021
  starszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Katowice 19.04.2021
  Specjalista ds. Planowania Produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 19.04.2021
  starszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Poznań 20.04.2021
  Młodszy Specjalista w dziale księgowości 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more