0

aplikacje

id #1859609 06.04.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-06-02
Opis stanowiska pracy
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw sprawozdawczości, należności budżetowych oraz rozliczeń bankowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 20/21


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi ewidencję księgową należności zgodnie z klasyfikacją budżetową, szczególnymi przepisami dotyczącymi rachunkowości budżetowej, zakładowego planu kont; dokonuje komputerowej ewidencji poleceń księgowania w systemie finansowo-księgowym TBD-FK oraz uzgadnia i sprawdza konta księgowe w zakresie dochodów budżetowych
 • prowadzi w systemie TBD-FK konta analityczne należności budżetowych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym; rozlicza dokonywane wpłaty, monitoruje terminowość wpłat; w przypadku wpłat po terminie zapłaty nalicza odsetki oraz wystawia noty odsetkowe i przekazuje dokumentrację do windykacji w trybie administracyjnym lub cywilnym; rozlicza płatności terminalowe
 • sporządza okresowe i roczne sprawozdania budżetowe oraz statystyczne; obsługuje Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, za pomocą którego otrzymuje oraz przekazuje dane sprawozdawcze dotyczące budżetu państwa
 • sprawdza wyciągi bankowe w zakresie prawidłowości zarachowania dochodów budżetowych; wyjaśnia, rozlicza i przekazuje na właściwe rachunki bankowe mylne lub nadpłacone kwoty; w przypadku braków formalnych, wyjaśnia, uzupełnia i kompletuje dokumenty
 • prowadzi systematyczną analizę należności budżetowych, na podstawie której dokonuje przeniesień na konta odzwierciedlające należności wymagalne, nalicza odsetki właściwe dla danego rodzaju należności, dokonuje odpisów aktualizujących należności
 • prowadzi monitoring terminowości wpłat należności budżetowych, rozlicza należności rozłożone na raty, dokonuje stosownych przeksięgowań rat wymagalnych oraz naliczeń właściwych odsetek; współpracuje z pracownikami Oddziału prowadzącymi egzekucję należności o charakterze administracyjnym oraz z pracownikami Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru w zakresie windykowanych należności o charakterze cywilnoprawnym
 • przeprowadza inwentaryzację należności budżetowych, weryfikuje salda, wystawia potwierdzenia sald, przygotowuje zestawienia obrotów i sald kont rozrachunkowych i wynikowych


Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych

 • zadania wykonywane w siedzibie urzędu

 • zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją

 • stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku biurowego wyposażonego w windy, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz do archiwum

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

 • klatka schodowa, o normatywnej ilości stopni, z poręczami

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm

 • w budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia przekaż komisji rekrutacyjnej przed
  rozpoczęciem testu wiedzy.

 • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem:
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Radom 16.04.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Lubliniec 16.04.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Lipsk 16.04.2021
Pracownik produkcji (branża metalowa) - proste prace 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 16.04.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 16.04.2021
Specjalista ds. analizy dostaw z językiem czeskim 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more