0

aplikacje

id #1859608 06.04.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-06-05
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Zespole ds. Kontroli Zewnętrznych w Departamencie Kontroli


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy organizacji kontroli zewnętrznej prowadzonej w Ministerstwie przez organy kontrolne w zakresie: obsługi kontroli zewnętrznej prowadzonej w Ministerstwie przez Najwyższą Izbę Kontroli i inne organy kontrolne oraz monitorowania komórek organizacyjnych Ministerstwa w zakresie terminowego przekazywania propozycji stanowisk; monitorowania realizacji zaleceń pokontrolnych, będących we właściwości Departamentu sformułowanych po kontrolach przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej
 • Obsługuje organizacyjnie proces: udzielania odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie kontroli, sporządzania projektów właściwych pism w oparciu o otrzymane materiały, parafowania, podpisywania oraz zgłaszania zastrzeżeń do dokumentów z kontroli, konsultowania i przygotowania stanowiska Ministra do informacji NIK o wynikach przeprowadzonych kontroli, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa i jednostkami kontrolowanymi przez zewnętrzne organy kontroli
 • Współpracuje z kontrolerami kontroli zewnętrznej, w zakresie organizacji działań kontrolnych na terenie Ministerstwa
 • Gromadzi i opracowuje okresowe informacje statystyczne o odbytych kontrolach zewnętrznych, ewidencjonuje i przechowuje materiały z kontroli zewnętrznych
 • Monitoruje realizację i terminowość wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych sformułowanych po kontrolach przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej oraz prowadzi rejestr zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Ministerstwie na zasadach i w trybie określonych odrębnym zarządzeniem
 • Koordynuje udzielanie informacji publicznej w zakresie właściwości Departamentu oraz wykonuje zadania w ramach zarządzania kryzysowego oraz powszechnego obowiązku obrony w zakresie planowania operacyjnego określone odrębnymi przepisami
 • Prowadzi sprawy związane z tworzeniem i opiniowaniem projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych oraz związanych z tworzeniem i opiniowaniem projektów aktów wewnętrznych w zakresie zagadnień związanych z kontrolami zewnętrznymi
 • Bierze udział w kontrolach planowych i doraźnych komórek organizacyjnych Ministerstwa, organów i jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra, podmiotów, które otrzymały środki budżetowe z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister, kontrolach projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa


Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


 


• rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Kraków 20.04.2021
Senior Recruiter 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 19.04.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 20.04.2021
Młodszy Specjalista w dziale księgowości 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Specjalista ds. Controllingu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more