0

aplikacje

id #1859607 06.04.2021

kierownik służby liniowej

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-06-02
Opis stanowiska pracy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik służby liniowej do spraw kierowania obwodem drogowym w Obwodzie Drogowym w Latkowie w Rejonie w Inowrocławiu Oddziału w Bydgoszczy


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kieruje pracą obwodu drogowego, dokonuje objazdów i przeglądów dróg,
 • ustala potrzeby rzeczowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg, urządzeń drogowych i obiektów mostowych, ochrona pasa drogowego i czuwa nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach,
 • przekazuje i odbiera pas drogowy – koordynuje pracę firm zewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg i mostów oraz zimowego utrzymania dróg,
 • współpracuje z organami administracji samorządowej, policji, służb ratowniczych, dokonuje interwencyjnego oznakowania zdarzeń drogowych,
 • nadzoruje roboty oraz bierze udział w komisjach odbioru robót, wizjach lokalnych dotyczących robót wykonywanych na drogach objętych zasięgiem obwodu drogowego,
 • nadzoruje przygotowania danych do robót, do aktualizacji ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz innych koniecznych informacji,
 • nadzoruje akcję zimowego utrzymania dróg pełniąc obowiązki dyżurnego.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1.   Praca w terenie.


2.   Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.


3.   Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).


4.   Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


1.     Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


2.     Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.


3.     Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


4.     Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów z zakresu ustaw: Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon w Inowrocławiu,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office.
 • kompetencje kierownicze: Egzekwowanie zobowiązań, Zarządzanie zasobami, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, Świadomość kosztów, Zarządzanie personelem,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • posiadanie uprawnień budowlanych,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia,
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, Prawa pracy,


Dokumenty i oświadczenia
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Łódź 16.04.2021
Pracownik produkcji - praca dla KAŻDEGO! 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 16.04.2021
Młodszy specjalista ds. analiz 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Operator produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 17.04.2021
Specjalista ds. ochrony i zapobiegania stratom 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 16.04.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more