0

aplikacje

id #1859600 06.04.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-06-02
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw oceny skutków regulacji w Wydziale Analiz i Ocen Skutków Regulacji w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowuje oraz opiniuje oceny skutków regulacji (OSR) oraz oceny skutków regulacji ex-post (OSR ex-post) aktów prawnych, procedowanych w ramach rządowego procesu legislacyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości.
 • Analizuje i weryfikacje projekty aktów prawnych kierowanych do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.
 • Przygotowuje opracowania porównawcze porządków prawnych krajów Unii Europejskiej.
 • Przygotowuje analizy w zakresie skutków społecznych i ekonomicznych projektów aktów prawnych, procedowanych w ramach rządowego procesu legislacyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości.
 • Uczestniczy w pracach nad rozwojem stosowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości metodologii analiz Oceny Skutków Regulacji, w celu zapewnienia poprawy jakości przygotowywanych w Ministerstwie analiz z tego zakresu.
 • Współpracuje z instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizowanych zadań, w szczególności z jednostkami badawczymi, podległymi Ministerstwu Sprawiedliwości oraz jednostką do spraw oceny skutków regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

List motywacyjny i oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.


Kandydatki/kandydaci, którzy złożą dokumenty elektronicznie i spełnią wymagania formalne, będą zobligowani do dostarczenia oryginałów oświadczeń i listu motywacyjnego w kolejnym etapie rekrutacji.


 


Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie.


Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.


 


Oferty niespełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.


 


Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.ms.gov.plWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe lub studia podyplomowe z zakresu oceny skutków regulacji

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
pracy w zakresie sporządzania analiz i ocen wpływu projektowanych aktów normatywnych lub w sporządzaniu oceny skutków regulacji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość procedur regulujących proces legislacyjny, ze szczególnym uwzględnieniem Rządowego Procesu Legislacyjnego
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość metodologii opracowywania OSR
 • umiejętność współpracy; zorientowanie na osiąganie celów; doskonalenie zawodowe; identyfikacja z misją urzędu; myślenie analityczne; otwartość na zmiany; planowanie i myślenie strategiczne; pozytywne podejście do
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Lubliniec 16.04.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 17.04.2021
Investment Compliance Specialist/Senior with German 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Zgierz 16.04.2021
Praca na produkcji dla kobiet i mężczyzn 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 17.04.2021
Specjalista ds. ochrony i zapobiegania stratom 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 17.04.2021
Specjalista ds. Obsługi Władz Banku 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more