0

aplikacje

id #1859598 06.04.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-05-29
Opis stanowiska pracy
Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor W Zespole Gospodarki Materiałowo-Technicznej Referatu Administracyjno-Gospodarczego


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządza protokoły szkód
 • rejestruje protokoły szkód
 • prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach szkód mienia jednostki
 • przygotowuje dokumentację końcową oraz sporządza opinie do merytorycznej likwidacji szkody


Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy-8 godzin, naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała, bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów, stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemymInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu

 • Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzajacego zakończonego wynikiem pozytywnym lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwaWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • biegła umiejętność obsługi komputera
 • dyspozycyjność
 • samodzielne rozwiązywanie problemów
 • umiejętność pracy w zespole
 • dokładność i rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydantów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatów
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-04-13
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Gdańsk 12.04.2021
  starszy inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Łazy 13.04.2021
  Pracownik działu produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 12.04.2021
  starszy inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Wrocław 13.04.2021
  Specjalista/ka ds. Kadr i Płac 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 12.04.2021
  inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more