0

aplikacje

id #1859596 06.04.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-06-02
Opis stanowiska pracy
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw przetwarzania materiałów niejawnych w Komendzie Stołecznej Policji


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmuje, rejestruje, przechowuje, przekazuje i wysyła materiały niejawne oraz prowadzi urządzenia ewidencyjne dla tych dokumentów,
 • Sprawdza prawidłowość oznaczania sprawdzonych dokumentów niejawnych przeznaczonych do zaewidencjonowania, archiwizacji lub brakowania,
 • Powiadamia adresata o otrzymaniu dokumentu niejawnego oraz udostępnia lub przekazuje za powkitowaniem odbioru dokumenty niejawne dla uprawnionych i upoważnionych pracowników wydziału,
 • Prowadzi instruktaże z zakresu oznaczania, przechowywania i obiegu dokumentów niejawnych przez policjantów i pracowników wydziału,
 • Bierze udział w rozliczaniu policjantów i pracowników z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych w przypadku ustania stosunku służbowego/pracy lub przeniesienia/delegowania do służby/pracy w innej jednostce lub komórce organizacyjnej,
 • Odnotowuje zmiany, zniesienia klauzuli tajności lub przedłużenia, skracania oresu ochrony materiałów niejawnych,
 • Rozlicza pozycje w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych oraz sporządza wykazy dokumentów pobranych przez poszczególnych policjantów i pracowników,
 • Uczestniczy w pracach komisji ds. brakowania dokumentacji niejawnej kategorii "BC" oraz w pracach komisji inwentaryzacji dokumentów niejawnych,


Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca w wymuszonej pozycji, praca przy oświetleniu mieszanym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 •  UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE.

 • Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki , którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji.

 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze według mnożnika 1,5093 kwoty bazowej (Wynagrodzenie zasadnicze członka korpusu służby cywilnej jest ustalane z zastosowaniem podanego mnożnika kwoty bazowej. Kwotę bazową określa ustawa budżetowa na dany rok). Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracyWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Bardzo dobra znajomość ustaw: 1) o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych w sprawie: sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności, nadawania, przyjmowania, przewożenia wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne, środków bezpieczeństwa fizycznego stosowania do zabezpieczenia informacji niejawnych, organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych, w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Lipsk 16.04.2021
Pracownik produkcji (branża metalowa) - proste prace 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 17.04.2021
Specjalista ds. Obsługi Władz Banku 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Skawina 17.04.2021
ASYSTENT/KA W DZIALE REKRUTACJI NIEMIECKOJĘZYCZNYCH 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 17.04.2021
Młodszy Specjalista ds. Kontroli Kas 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 16.04.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more